Tekniska kommittéer inom industriteknik

Oavsett om det handlar om truckar, robotar, rullningslager, skärande verktyg, eller anläggningsmaskiner är det viktigt att produkten ska klara ställda krav och vara säker att använda.

Visa mer/mindre

Vad bör man tänka på när man ska konstruera, tillverka, importera eller exportera och hur ska produkten användas? Säkerhet vid tillverkning likväl som användande av maskiner är ett angeläget ämne för alla som på något sätt arbetar med konstruktion, produktion eller upphandling. Det är viktigt att veta vilka standarder som ska användas och vilka krav som gäller. Att vara välinformerad om utvecklingen av bland annat säkerhetsstandarderna underlättar vid upphandling och uppfyllandet av maskindirektivets krav och därmed även CE-märkningen.

Standarder inom ämnesområdet underlättar även tolkning av lagstiftning och gör att du ska känna dig trygg med att sätta en produkt på marknaden om du använder dig av en standard. På så sätt bidrar standarder till en trygg och säker arbetsmiljö.

Additiv tillverkning – TK 563


Anläggningsmaskiner och gruvdrift – TK 225


Bygghissar – TK 460


Centrifuger – TK 256


Cisterner och processkärl  – TK 295


Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast  – TK 290


Fästelement – TK 103


Gasapparater – TK 289/AG 1


Gasflaskor – TK 296


Grafisk teknik – TK 434


Handhållna maskiner – TK 246


Hissar och rulltrappor – TK 211


Hydometri – TK 432


Hydraulik och pneumatik – TK 106


> Industriell data och interoperabilitet – TK 280


Industritruckar – TK 221


Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar – TK 298


Lantbruksmaskiner – TK 228


Lantbrukssprutor – TK 224


Linbanor – TK 263


Livsmedels- och förpackningsmaskiner – TK 244


Lyftkranar – TK 262


Lyftplattformar – TK 267


Lyftredskap – TK 222


Lyftteknik inom underhållningssektorn – TK 463


Markutrustningar för flygplatser – TK 259


Maskiners påverkan av vibrationer – TK 111/AG 2


Maskinsäkerhet – TK 282


Maskinsäkerhet i järn- och metallverk – TK 261


Monteringsverktyg – TK 276


Pannanläggningar – TK 285


Press- och formverktyg samt fixturdetaljer – TK 277


Pumpar – TK 227


Renhetsteknik – TK 108


Rengöring, sterilisering och desinfektion – TK 349


Robotik – TK 278


Rullningslager – TK 105


Skogsmaskiner – TK 231


Slipmateriel – TK 274


Smörjmedel och hydraulvätskor – TK 416


Svetsbeteckningar – TK 117


Svetsteknik – TK 134


Termisk energimätare – TK 407


Toleranser – TK 507/AG 5


Transportörer och staplingskranar – TK 608


Tillfälliga trafikanordningar – TK 248/AG 20


Tryckeri- och pappersmaskiner – TK 253


Träbearbetningsmaskiner och verktyg – TK 247


Tätningselement – TK 104


Upphämtning av verktygsmaskiner – TK 491


Utrustning för avfallshantering – TK 252


Utrustning för bensinstationer – TK 287


Verktyg för skärande bearbetning – TK 273


Verktygsmaskiner - säkerhet – TK 275


Vägutrustning – TK 248


Ytstruktur och mätteknik – TK 507/AG 6


Återkommande kontroll av gasflaskor – TK 296/AG 1