Standardutveckling · SIS/TK 460

Bygghissar

Bygghissar används både för material- och för persontransporter vid byggarbetsplatser. Det är därför viktigt att bygghissarna är rätt utformade för rätt ändamål. Genom att åstadkomma enhetliga regler minskar risken för skador på personer och bra produktkrav ger säkrare lyft

Sedan projektet startade har ökade krav på säkerhet, hanterbarhet och livslängd lett till nya generationer av utrustning med höjda krav på material, tillverknings- och provningsmetoder samt underhåll.

Vår svenska kommitté har som mål att Sverige ska vara representerad i alla internationella arbetsgrupper inom bygghissområdet. Detta genom att bevaka, delta i och påverka standardiseringsarbetet med bygghissar inom det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN/TC 10/SC 1, Passenger, goods and service lifts - Building hoists och dess arbetsgrupper samt bevaka det motsvarande internationella standardiseringsarbetet inom ISO/TC 178, Lifts, escalators and moving walks och dess subkommittéer, så att svenska synpunkter tillgodoses i kommande europeiska och internationella standarder på ett sådant sätt att de fastställda standarderna direkt kan användas i Sverige.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommitténs historik och bakgrund
Kommitténs syfte, strategi och mål
Utgivet 8 standarder
Deltagare 9 företag och organisationer
Alimak Group Sweden AB, Skellefteå
BVM ByggVärmeMaskiner AB, Göteborg
Cramo AB, SOLNA
DEKRA Industrial AB, Solna
Kiwa Sweden AB, Solna
Ramirent AB, Stockholm
Rentalföretagen Service AB, Stockholm
Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Stockholm
Tumac AB, Järfälla
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 178, Lifts, escalators and moving walks
CEN/TC 10, Lifts, escalators and moving walks
CEN/TC 10/SC 1, Building hoists
CEN/TC 10/SC 1/WG 1, Buildings hoists for persons and goods
CEN/TC 10/SC 1/WG 2, Building hoists for goods only
CEN/TC 10/SC 1/WG 3, Special purpose lifts for crane
CEN/TC 10/SC 1/WG 4, Transport platform
CEN/TC 10/WG 11, Lifting appliances for wind turbines
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här (länk tillfälligt borttagen) för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Per-Olof Svensson
Projektledare
per-olof.svensson@sis.se

Kjell Persovin
Vice projektledare
kjell.persovin@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se

Dennis Johansson
Ordförande
Alimak Group Sweden AB