SIS Perspektiv Assist - online

Effektivisera arbetet med ert ledningssystem med hjälp av SIS Perspektiv Assist

Perpsektivwebb2.png

Ett systematiskt kvalitets- och hållbarhetsarbete innebär många fördelar.

Vår uppdaterade tjänst SIS Perspektiv hjälper dig att arbeta strukturerat med implementation, kravuppfyllnad, avvikelsehantering och revision av ISO:s ledningssystem ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Det digitala verktyget gör det enkelt att hålla koll på avvikelser och löpande kunna följa projektets status samtidigt som du alltid har tillgång till vägledningar av relevanta standardavsnitt.

SIS Perspektiv är bryggan mellan standard och ledningssystem och är en tjänst i två delar:

 • Perspektiv Assist – ett digitalt verktyg som har utvecklats för att underlätta hela resan, från implementation till uppföljning
 • Standarder – ett SIS Abonnemang med obegränsad tillgång till sju av de mest centrala standarderna kopplat till ledningssystem.
 • Magasin SISInspiration och nyheter. Sedan många år en populär källa till omvärldsbevakning, inspiration och tips som utvecklar arbetet och därmed också verksamheten. 

Program:

 • Bakgrund och introduktion till SIS Perspektiv
 • Kort genomgång av tjänstens delar:
  • Praktiskt arbete & dokumentation – Perspektiv Assist
  • Abonnemang på centrala standarder - SIS Abonnemang
 • Demo - se hur du praktiskt kan arbeta i verktyget
 • Avslutning och frågor

Antje Thiele från SIS kommer att hålla i webbinariet tillsammans med Mikael Johansson, senior utbildningsledare och expert på Perspektiv Assist. 


Tillfällen

Datum: 17 oktober
Tid: 14:30 - 15:00
Plats: Online

Anmäl dig här >

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet.