För dig som deltar i standardutveckling

Hos SIS samlas aktörer och experter i cirka 300 tekniska kommittéer för att delta i den utveckling av standarder som pågår på global, europeisk och nationell nivå. För dig som deltar i teknisk kommitté eller arbetsgrupp finns det här information som kan hjälpa dig på vägen till att utveckla standarder.

Söker du specifik information om arbetet i en enskild teknisk kommitté, eller vill du ta dig till kommitténs digitala arbetsyta? Gå in på kommitténs hemsida, enligt principen www.sis.se/tkxxx, där xxx motsvarar numret på den aktuella kommittén. Exempelvis har kommittén för tandvård URL:en www.sis.se/tk327.

Hittar du inte det du söker? Tveka inte att kontakta projektledningen på SIS.