Månadens doldis – Nr 1 2023

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en doldis som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

doldis illis hel_1200x628.png

Först ut är doldisen ISO 27500:2017 Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer. 

figur_månadens-doldis_01-1.png

 Månadens doldis #1: ISO 27500:2017

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer

figur_månadens-doldis_01-2.png

ISO 27500:2017 är en standard som innehåller vägledning för VD, ledningsgrupp och styrelse till att skapa lönsamhet genom att bygga en människocentrerad organisation. Standarden beskriver de affärsmässiga fördelarna – och förklarar riskerna med att strunta i frågan.

I en så kallad människocentrerad organisation sätter ledningen människan i fokus genom att dra fördel av individuella skillnader, säkerställa att hälsa, säkerhet och välbefinnande prioriteras och att man agerar på ett socialt ansvarsfullt sätt. På så vis ökar inte bara trivseln hos medarbetarna utan också lönsamheten. Standarden ska hjälpa till att lyfta frågorna till en strategisk nivå. Till exempel kan ett företag minska organisatoriska risker som annars kan leda till dålig lönsamhet, undermålig arbetsmiljö och svårigheter att locka till sig bra medarbetare. 

Standarden erbjuder strategier om hur man får till ett människocentrerat ledarskap. I Standarden finns exempel på organisationer som tagit till sig ett människocentrerat ledarskap. Målsättningen är att standarden ska vara användbar för alla typer av organisationer, även inom offentlig verksamhet och icke vinstdrivande sektorer.

Missa inte nästa Doldis! 

Vill du följa SIS Doldis under året samt ta del av spännande nyheter, uppdateringar kring våra produkter, och mycket mer? Välkommen att prenumerera på SIS marknadskampanjer! 

Delta på ett av våra kostnadsfrida seminarium:

sis-abo.jpg

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS fysiska eller digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang. Vi går igenom en standards uppbyggnad, vad du bör tänka på och vilka verktyg som finns på marknaden för att underlätta användandet.

Välj en tid och plats som passar dig här >


Månadens doldis

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en lite mer okänd standard som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Se fler doldisar >>

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS fysiska eller digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang.

Boka din plats idag, välj om du vill delta online eller på det fysiska frukostmötet.

Delta online >

Delta fysiskt >

Köp standarden

 ISO 27500:2017

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer

Läs produktbladet >

Till produkten >

Teknisk kommitté

Standarden är utvecklad av SIS/TK 380 - Ergonomi och human factors

Området Ergonomi och human factors berör alla på något vis, och syftar till att optimera människans hälsa och välbefinnande. Allt bottnar i ett människocentrerat synsätt.

Läs mer om kommitténs arbete >

Användarbarhetsronden

Användbarhetsronden är resultatet av ett tre år långt utvecklingsprojekt – ett verktyg som kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att rikta fokus på den digitala arbetsmiljön.

Läs nyheten >

Se produktbladet >