Intresentmöten och seminarier

Seminarium_850x265.png

Inför ett nytt standardiseringsarbete anordnar SIS ofta öppna intressentmöten och seminarier. Det är ett sätt för dig att få inblick i framtida riktlinjer och marknadskrav i din bransch och få tillgång till värdefulla nätverk. Här nedan listar vi kommande tillfällen.

Se även: Seminarier och event Inspelade webbinarier

Intressentmöten och seminarier
April
Mån 22

Informationsmöte

Klart språk ska ha en standard! Tid:15:00 - 16:30

Efter flera års arbete är äntligen den första delen av ”klarspråksstandarden” ISO 24495-1, Klarspråk — Del 1: Principer och riktlinjer, klar

Läs mer och anmäl dig här
Maj
Mån 6

Remisswebbinarium

Nya tillägg till betongstandarden SS 137003 Tid:09:30 - 11:00

För att ta ytterligare ett steg för att minska klimatpåverkan från betong har vi tagit fram nya tillägg till betongstandarden SS 137003.

Läs mer och anmäl dig här
Tis 21

Informationsmöte

Ny standard för att mäta sociala och miljömässiga effekter Tid:13:00 - 16:00

Vad är egentligen att betrakta som en effekt och hur säkerställer vi att den mäts på ett korrekt sätt?

Läs mer och anmäl dig här
Fre 31

Intressentmöte

Livsmedelsförsörjning i en komplex och hållbar värld Tid:09:00 - 11:00

I en komplex och osäker omvärld uppstår nya problem och möjligheter som berör livsmedelsförsörjningen globalt och nationellt och där standarder kan vara ett bra verktyg att tillgå.

Läs mer och anmäl dig här