SIS licensavtal

SIS erbjuder licensavtal för att öka digitaliseringen för standardanvändare och effektivisera standardarbete.

Företag måste följa många olika lagar och riktlinjer

För många svenska företag är standarder en entrébiljett till fler affärer på en global marknad. Men antalet krav, regler och lagar inom områden som säkerhet, kvalitet, ergonomi och miljö ökar ständigt. Genom program och digitala verktyg kan vi få hjälp att hantera flera komplexa kravställningar på ett effektivt sätt.

Digitaliserade lösningar förenklar arbetet med standarder

SIS arbetar aktivt för att påverka morgondagens standarder. Vi vet vilka typer av utmaningar olika branscher står inför. I vårt samarbete upptäcker vi ständigt nya möjligheter. Och genom digitalisering skapas nya smarta sätt att förenkla och förbättra arbetet med standarder. Smarta sätt uppstår genom att information från standarder görs tillgängliga direkt i de IT-verktyg som varje dag används för att lösa utmaningar, i sjukvården, i fabriken eller på kontoret.

SIS söker regelbundet kontakt med standardanvändare som har behov för specifika sätt att arbeta med standarder i syfte att kunna möjliggöra dessa och därmed öka nyttan av standarder. Med hjälp av Licensavtal kan innovativa lösningar baserade på våra standarder se dagens ljus, oavsett om det rör sig om digitala tjänster, utbildningar, böcker eller enkla manualer.

Tjänster som integrerar standarder genom SIS Licensavtal

Hur vill du arbeta med standarder i framtiden?

SIS söker fler idéer om hur vi kan tillgodose behov av ett effektivt arbete med standarder. SIS abonnemang utgör en bra grund som SIS kan bygga vidare på och utveckla flera tjänster, såsom nylanserade SIS Bygghandlingar. Har du ett behov som sträcker sig bortom detta så vill vi gärna höra från dig.

Upphovsrätt och exploateringsrätt gällande SIS Publikationer

SIS äger upphovsrätten och exploateringsrätten till alla SIS publikationer, det vill säga Copyright. Genom Licensavtal kan delar av standarder byggas in i olika tjänster och innovativa lösningar.

Om du önskar använda delar av innehållet i någon av SIS publikationer på annat sätt än vad som tillåts i vår slutanvändarlicens ska du vända dig till oss för att begära tillstånd, licens, för detta. Kontaktperson i dessa frågor är Fredrik Fehn, fredrik.fehn@sis.se.

Försäljningsintäkterna från försäljningen av SIS publikationer står för en avsevärd del av de kostnader som föreligger för att driva SIS del av svensk standardisering.

Det är inte tillåtet utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd att använda innehållet i upphovsrättsskyddade publikationer på annat sätt än vad som överenskommits. Läs vad som gäller för SIS publikationer i vår slutanvändarlicens. 

Se lagrummet gällande upphovsrätt: 1960:729. 

Har du en idé?

Har du en idé som du vill diskutera? Hör gärna av dig!

Fredrik Fehn
Produktutvecklingschef
fredrik.fehn@sis.se


Har du en idé?

Har du en idé som du vill diskutera? Hör gärna av dig!

Fredrik Fehn
Produktutvecklingschef
fredrik.fehn@sis.se
08-555 521 22

Licensavtal öppnar för nya smarta sätt att konsumera standarder

"På senare tid har det skapats flera nya digitala tjänster i Sverige som ger en föraning om hur digitaliseringen kan tänkas förändra hur vi konsumerar standarder framöver. "