Övergripande ämnen

I varje projekt som SIS genomför är miljö, jämställdhet och antikorruption övergripande ämnen. Arbetet med miljö och relaterade standarder beskrivs i detalj under Miljö och klimat.

A crossroad made of dirt

SIS har undertecknat UNECE:s Gender Responsive Standards Initiative. Initiativet syftar till att stödja nationella standardiseringsorganisationer i att utforma och genomföra åtgärder för att säkerställa att standardutvecklingsprocessen är jämställd, att ledning och arbetsgivare strävar efter jämställdhet och att de resulterande standarderna kan användas av kvinnor och män.

ISO 37001 för antikorruption ger organisationer i den offentliga och privata sektorn vägledning för att förebygga, upptäcka och hantera mutor. Den hänvisar även till antikorruptionslagar och frivilliga åtaganden som är tillämpliga för organisationer. Standarderna guidar SIS i sitt arbete med partners i utvecklingsländer.

Läs mer om våra pågående och nyligen avslutade projekt här >>