Fullmäktigemöte

Fullmäktige är SIS högsta beslutande organ och hålls varje år före maj månads utgång.

Kallelse till SIS Fullmäktige 2023

Den 25 april äger SIS fullmäktige rum. Vi kommer som de senaste åren hålla ett digitalt fullmäktigemöte.

Länkar till fullmäktigehandlingarna skickas till dig som är medlemskontakt senast två veckor innan mötet. Motioner skickas per e-post till medlem@sis.se senast den 28 mars.

Innan vi startar vårt fullmäktigemöte kommer vi att informera om ett hett ämne inom standardiseringen som i år handlar om fossilfritt stål.

Under vårt fullmäktige kommer ni att få lyssna till ISO:s president Ulrika Francke som också finns tillgänglig efter mötet tillsammans med vd för frågor.

Hålltider

• 08:15 - 08:45 - Registrering & identifiering
• 08:30 - 08:55 - Presentation innan fullmäktige " Fossilfritt stål – vad händer?"
• 09:00 - Fullmäktige öppnas
• 11:15 - Mötet avslutas

Fullmäktigemötet hålls via mötesverktyget Zoom. Du som har anmält dig kommer att få mejl med möteslänk och alla underlag från styrelsen. Om du inte kan delta via Zoom finns möjlighet att ringa in till mötet.
Notera att endast en person per medlemsorganisation har rösträtt. För att få rösta behöver medlemsavgiften vara betald före 1 april 2023.

Sista anmälningsdag är 20 april 2023.

Välkommen!

Bo-Erik Pers, ordförande
Annika Andreasen, vd

Anmälan fullmäktige 2023


Fullmäktige

Kontakt

Frågor om fullmäktige skickas till medlem@sis.se.

SIS stadgar

Läs gärna SIS stadgar för mer information.