Vi gör skillnad för människor, organisationer och miljön genom standarder

SIS internationella utvecklingsarbete

SIS Internationella utvecklingsarbete genomför projekt i utvecklingsländer, främst finansierade av Sida och EU.

Syftet med SIS internationella utvecklingsarbeten är att

  • stärka de nationella standardiseringsorganens kapacitet att utveckla nationella, regionala och internationella standarder
  • involvera utvecklingsländer i internationell ISO-standardisering
  • öka involveringen av privata och offentliga aktörer i standardiseringsprocessen
  • öka användningen av standarder inom privata, ideella och offentliga organisationer.

Utvecklingsländers arbete med standarder bidrar positivt till deras ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling. Många standarder har koppling till FN:s Globala hållbarhetsmål.

Ta reda på mer om våra pågående och nyligen avslutade projekt >>

Om du vill veta mer om hur standarder kan kopplas till FN:s globala hållbarhetsmål, läs vidare om Agenda 2030.

SIS tematiska områden

Svenska institutet för standarders samarbete med utvecklingsländer

Här kan du läga om SIS internationella utvecklingsarbete i korthet. Broschyren finns endast tillgänglig på engelska.