Standarder för kommuner

Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner – allt för att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt. I offentlig sektor blir standarder ett stöd för att spara pengar, tid och för att effektivt kunna utnyttja begränsade resurser.

hands.png

Ett resurseffektivt verktyg

Standarder är frivilliga att tillämpa men kan fungera som obligatorisk referens, till exempel i föreskrifter från myndigheter och vid upphandlingar.

Den övergripande idén med standardisering är att utveckla kravnivåer som bidrar till att varor, tjänster och processer får god funktion, hög säkerhet och jämförbarhet och dessutom främjar hållbar utveckling både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

När kommuner, landsting, regioner och myndigheter deltar i standardiseringsarbetet ökar möjligheten för att olika produkter och tjänster på bästa sätt kommer att motsvara svenska krav och förutsättningar. Samtidigt underlättas det långsiktiga, strategiska arbetet i din egen organisation.

”Kvalitetsledning inom äldreomsorgen handlar om att frigöra mer tid för att finnas där för de äldre” 
Jonas Sundling, kvalitetsutvecklare i Danderyds kommun.


 


SIS Regionalnytta - Intervjuer

Aktuella seminarier

Låt standard bli effektiva arbetsverktyg
Plats: Stockholm, Göteborg och Lund

SIS-ESM introduktionswebbinarium
Plats: Online

Mer information

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan arbeta med standarder i offentlig sektor.

Antje Thiele
antje.thiele@sis.se 
08 555 521 24