Delta i standardisering

Det är öppet för alla företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige att delta i utvecklingen av standarder. Du som deltar får tidig kunskap om framtida marknadskrav och riktlinjer för din bransch. Att delta i en standardiseringskommitté hos oss är en långsiktig investering i kunskap och konkurrenskraft.

Person som räcker upp handen på sammanträde
 
Påverka standarder på branschnivå

Standarder tas fram och finns inom alla samhällets områden, till exempel bygg och energi, hälso- och sjukvård, industri och material, informationshantering, miljö, kvalitet och hållbarhet. Arbetet sker i kommittéer hos SIS med en bred representation av branschexperter för respektive ämnesområde. För närvarande finns cirka 300 aktiva kommittéer. Det är öppet för alla juridiska personer i Sverige att delta i SIS verksamhet och vi uppmuntrar ett så brett deltagande som möjligt.

Genom att delta i en teknisk kommitté ingår du i det sammanhang där nya standardförslag utvecklas och befintliga standarder revideras. Det gör att du är med och påverkar framtida riktlinjer i din bransch.

Ingå i nätverk med andra experter

En kommitté leds av en ordförande som nomineras av ledamöterna och SIS sköter projektledning och administration. Vi på SIS är alltså inte experter inom ämnesområdet, utan vi samlar experter både från brukar- och producentsidan, myndigheter, branschorganisationer etc. som tillsammans skriver standarderna. Så utöver att vara med och påverka gemensamma riktlinjer knyter du värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. SIS är nämligen en del av den globala standardiseringen, ISO, och den europeiska, CEN. Vårt stora internationella nätverk blir en allt viktigare plattform i en globaliserad värld. Det återspeglar sig i att nästan all standardisering idag är internationell. SIS har en stark position inom både ISO och CEN och leder många sekretariat för tekniska kommittéer.

Få tidig information om förändringar

Genom att delta i en teknisk kommitté hos SIS får du tidig inblick i vilka nya och uppdaterade standarder som är på gång. Det ger dig kunskap om framtida marknadskrav och riktlinjer för din bransch, nationellt såväl som globalt. Kunskap som har direkt inverkan på hur dina produkter och tjänster ska utvecklas och hur produktion och processer bör organiseras. Att delta i en standardiserings­kommitté hos oss är därför en långsiktig investering i kunskap och konkurrenskraft.

Läs mer om hur arbetet med att utveckla en standard går till.

Vad kostar det att delta?

Deltagaravgiften fastställs av SIS och baseras på de arbetsuppgifter som deltagarna kommer överens om att gruppen ska genomföra under året. Avgiften ska täcka de kostnader som SIS har för att driva arbetet. Deltagarnas kostnader för att närvara vid möten både i Sverige och utomlands ligger normalt utanför kommitténs budget. Grundprincipen enligt reglerna för arbete i teknisk kommitté är att dela lika på kostnaderna.

SIS eftersträvar alltid en balans mellan olika aktörer i de tekniska kommittéerna. För att underlätta deltagande i standardiseringsarbetet och tillgång till standarder för små- och medelstora företag, SME, liksom för organisationer som representerar konsumenter, miljö- och samhällsfrågor, genomför SIS en rad aktiviteter och insatser, läs mer om deltagande för SME och intresseorganisationer.


Vill du veta mer?

Standardisering är en öppen process där SIS välkomnar alla slags intressenter att vara med och påverka.

Är du intresserad av att vara med och påverka standarder? Kontakta Sarah Sim eller Lisa Almkvist på SIS.

Sarah Sim, Miljö, hälsa & IT
sarah.sim@sis.se
+46 8 555 520 64

Lisa Almkvist, Industri & bygg
lisa.almkvist@sis.se
+46 8-555 521 15

Föreslå ny standard

Ser du ett behov av att ta fram en standard eller riktlinjer på din marknad? Vill du vara med och påverka internationellt standardiseringsarbete för att ta fram europeiska eller globala standarder? Tveka inte att kontakta oss på SIS.

Telefon: 08-555 520 00
E-post: info@sis.se

Utbildningar i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundutbildningen kostnadsfri.