Nationell standard

Förutom att delta i internationell standardisering kan du som kund till SIS även initiera utveckling av svensk nationell standard när det finns ett sådant behov.

Utöver att tillgodose svenska myndigheters, organisationers och företags behov av en nationell standard kan det även vara inkörsporten till det internationella arbetet där Sverige genom sitt bidrag kan få en stor inverkan på det slutliga resultatet.

Varje gång som en teknisk kommitté inom SIS beslutar sig för att utveckla en nationell standard ska SIS meddela (notifiera) den europeiska standardiseringsorganisationen, CEN, så att alla medlemmar i CEN får information om vad som är på gång i Sverige. Detta krav gäller för samtliga standardiseringsorgan inom CEN.

CEN sammanställer varje månad en lista på notifierade ärenden från samtliga CEN-länder och skickar till bland annat SIS. På detta sätt får standardiseringsorgan i samtliga länder insyn i vilka standarder som är på gång i andra länder. Då skapas möjligheten att delta i andra länders nationella standardisering och även att lyfta nationell standardisering till Europanivå.

Läs mer om arbetet i de tekniska kommittéerna.


Föreslå ny standard

Ser du ett behov av att ta fram en standard eller riktlinjer på din marknad? Vill du vara med och påverka internationellt standardiseringsarbete för att ta fram europeiska eller globala standarder? Tveka inte att kontakta oss på SIS.

Telefon: 08-555 520 00
E-post: info@sis.se

Vill du veta mer?

Standardisering är en öppen process där SIS välkomnar alla slags intressenter att vara med och påverka.

Är du intresserad av att vara med och påverka standarder? Kontakta Sarah Sim eller Lisa Almkvist på SIS.

Sarah Sim, Miljö, hälsa & IT
sarah.sim@sis.se
+46 8 555 520 64

Lisa Almkvist, Industri & bygg
lisa.almkvist@sis.se
+46 8-555 521 15