Standardutveckling · SIS/TK 221

Industritruckar

En global marknad med import och export av industritruckar ställer stora krav på såväl riktlinjer för säkerhet och hälsa som behov av enhetlig terminologi och provningsmetoder. SIS/TK 221 omfattar alla typer av industritruckar och lyftvagnar. Kommittén deltar aktivt i det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Kommittén omfattar ej markutrustning på flygplatser, se istället SIS/TK 259.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla industritruckar som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet, hälsa och hållbarhet. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att delta i kommittén är ett effektivt sätt att tillgodose den egna organisationen med korrekt och väsentlig information om viktiga standarder för branschen. Deltagandet gör det möjligt att bidra med kunskap och expertis vid framtagandet av standarder som är av betydelse för kommittén och svenska intressenter och som kan vara kritiska för den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 221 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder med syfte att minska skaderisken, öka produktsäkerheten samt säkerställa en hög kvalité det kommer till industritruckar.
  • påverka utformningen av standarder inom Europeiska unionens maskinsäkerhetsarbete, standarder som tolkar EU:s maskindirektiv och som efter harmonisering är underlag vid CE-märkning.
  • ha framförhållning inför implementering av nya harmoniserade standarder kopplade till Maskindirektivet och EMC-direktivet.
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO/TC 110 och CEN/TC 150 med undergrupper för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och upprätthålla Sveriges tongivande position inom området.

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder Läs mer
Påverka internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Utgivet 106 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 221/AG 01, Industritruckar – elektriska krav
SIS/TK 221/AG 02, Industritruckar – förarlösa truckar
SIS/TK 221/AG 03, Säkerhetsnormer
Deltagare 18 företag och organisationer
AB Volvo Penta, Göteborg
Actil Warehouse Trucks AB, Vreta Kloster
Arbetsmiljöverket, Solna
Cargotec Sweden AB, Ljungby
Elme Spreader AB, Älmhult
Holmen Skog AB, Örnsköldsvik
IF Metall, Stockholm
Inmotion Technologies AB, Stockholm
Kollmorgen Automation AB, Mölndal
Konecranes Lifttrucks AB, Markaryd
MAXAGV AB, Mölndal
Mitsubishi Logisnext Europe AB, Mölnlycke
Seko - Service- & kommunikationsfacket, Umeå
Sick AB, Skärholmen
SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
SMP Svensk Maskinprovning AB, Alnarp
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB, Mjölby
Volvo Autonomous Solutions AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 24 internationella kommittéer
ISO/TC 110, Industrial trucks
ISO/TC 110/SC 1, General terminology
ISO/TC 110/SC 2, Safety of powered industrial trucks
ISO/TC 110/SC 2/JWG 14, Joint ISO/TC 110/SC 2 - ISO/TC 214 WG: Multi-purpose Personnel Elevating Platforms (MPEPs) project developments
ISO/TC 110/SC 2/WG 1, Fork arms
ISO/TC 110/SC 2/WG 10, Electrical/electronic requirements
ISO/TC 110/SC 2/WG 11, Stability
ISO/TC 110/SC 2/WG 13, Supporting standards
ISO/TC 110/SC 2/WG 15, Driverless industrial trucks
ISO/TC 110/SC 2/WG 2, Safety code
ISO/TC 110/SC 4, Rough-terrain trucks
ISO/TC 110/SC 5, Sustainability
ISO/TC 110/SC 5/WG 1, Energy efficiency
CEN/TC 150, Industrial Trucks - Safety
CEN/TC 150/WG 10, Electromagnetic compatibility and electrical/electronic requirements
CEN/TC 150/WG 11, Lateral stability and operator restraint systems of Industrial trucks
CEN/TC 150/WG 13, Potentially explosives atmospheres
CEN/TC 150/WG 14, Visibility
CEN/TC 150/WG 15, Sustainability
CEN/TC 150/WG 2, Variable reach trucks
CEN/TC 150/WG 5, Pedestrian propelled trucks
SIS/TK 221/AG 01, Industritruckar – elektriska krav:

CEN/TC 150/WG 10, Electromagnetic compatibility and electrical/electronic requirements

SIS/TK 221/AG 02, Industritruckar – förarlösa truckar:

ISO/TC 110/SC 2/WG 15, Driverless industrial trucks

SIS/TK 221/AG 03, Säkerhetsnormer:

ISO/TC 110/SC 2/WG 2, Safety code

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Industritruckar (14.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2024

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se

Katarina Widström
Vice projektledare
katarina.widstrom@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se

Mikael Johansson
Ordförande
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB