Standardutveckling · SIS/TK 263

Linbanor

Vi vill gärna kunna ta oss till toppen, smidigt och säkert. Kommittén för linbanor arbetar för att ta fram standarder för linbaneanläggningars säkerhet, både för passagerare och för de yrkesverksamma. Linbanorna innefattar skidliftar, bergbanor, gondol- och kabinbanor. Standarderna främjar även handel inom branschen och underlättar service av anläggningarna.

Kommittén för linbanor arbetar för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder och för att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Det europeiska standardiseringsarbetet i kommittén Ropeways for transport, CEN/TC 242, har huvudsakligen kretsat kring standarder till stöd för EU-direktivet 2000/9/EG för linbaneanläggningar. Det är alpländerna som är dominerande i den europeiska kommittén men vi har också möjlighet att påverka.

Direktivet har ersatts av EU-förordningen 2016/424, som gäller från och med 21 april 2018, efter en övergångsperiod. Många standarder inom området har behövt uppdateras på grund av detta.

Deltagarna i kommittén har tillgång till den senaste informationen om nya standarder för branschen samt tillgång till ett mötesforum där leverantörer, kunder, konkurrenter och myndighet kan diskutera standarder, tolkningar och tillämpningar. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

Mer information om kommitténs arbete:

Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
DEKRA Industrial AB, Borlänge
Kiwa Sweden AB, Solna
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/TC 242, Safety requirements for cableway installations designed to transport persons.
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Järnvägsteknik (45) Bygginstallationer (91.140) Hissar (94.400)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri. 
Läs mer

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad.För att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

Klicka här 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anas Mohsen
Projektledare
anas.mohsen@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se