Standardutveckling · SIS/TK 247

Träbearbetningsmaskiner och -verktyg

SIS/TK 247 omfattar alla typer av maskiner och verktyg, såsom sågar, fräsar, hyvlar och pressar för träbearbetning. Kommitteen deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Huvudfokus ligger på maskinsäkerhet för att åstadkomma en så säker arbetsmiljö som möjligt för de som använder träbearbetningsmaskiner.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla träbearbetningsmaskiner och verktyg som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet och arbetsmiljö. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att delta i kommittén är ett effektivt sätt att tillgodose den egna organisationen med korrekt och väsentlig information om viktiga standarder för branschen. Deltagandet gör det möjligt att bidra med kunskap och expertis vid framtagandet av standarder som är av betydelse för kommittén och svenska intressenter och som kan vara kritiska för den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 247 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder med syfte att öka produktsäkerheten och på så sätt minimera skaderiskerna samt säkerställa en hög kvalité när det kommer till träbearbetningsmaskiner och verktyg.
  • påverka utformningen och implementering av standarder inom Europeiska unionens maskinsäkerhetsarbete och som efter harmonisering är underlag för CE-märkning.
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder
Utgivet 49 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
Firefly AB, Stockholm
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, Stockholm
SMP Svensk Maskinprovning AB, Umeå
SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
Trä- & Möbelföretagen, Stockholm
USNR AB, Söderhamn
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 39/SC 4, Woodworking machines
ISO/TC 39/SC 4/WG 1, Common requirements and safety of integrated fed machines
ISO/TC 39/SC 4/WG 2, Safety of manually fed machines
CEN/TC 142, Woodworking machines - Safety
CEN/TC 142/WG 10, Chip and dust extraction systems
CEN/TC 142/WG 13, Common requirements and safety of integrated fed machines
CEN/TC 142/WG 14, Safety of manually fed machines
CEN/TC 142/WG 8, Tooling
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se