Standardutveckling · SIS/TK 224

Lantbrukssprutor

Spridning av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel innebär en risk för miljön varför det är viktigt att maskiner och utrustning får en utformning som förenklar för användaren att sprida rätt mängd på rätt plats. Användning av bekämpningsmedel och växtnäring inom lantbruket har alltid ställt stora krav på användaren och den utrustning som använts. Detta gäller inte bara ny utrustning utan också krav på regelbundna kontroller av befintlig utrustning. För att ta fram gemensamma riktlinjer pågår ett intensivt arbete med framtagning av nya och uppdaterade standarder.

Kommitténs primära uppgift är att samordna de nordiska insatserna i det internationella arbetet som primärt är knutet till EU:s nya bestämmelser om hållbar användning av pesticider i lantbruket samt tillägg till maskindirektivet om användning av bekämpningsmedel.

Aktuellt är bl.a. följande områden:

• effektivare och säkrare rengöring av tank och maskin

• krav och provning för effektivare och säkrare påfyllning av bekämpningsmedel

• klassificering av droppstorlekar

• metod för att klassificera lantbruksspruta respektive munstycke vad avser droppstorlek

• metod för mätning av vidavdrift både i fält och med provbänk

• krav och provning av motordrivna ryggburna sprutor

En viktig del av arbetet är att följa och försöka påverka de krav som kommer att ställas på användning av bekämpningsmedel i framtidens europeiska lantbruk.

Avsikten med pågående aktiviteter är att föra in miljöaspekter i de standarder som tas fram för maskiner för spridning av flytande växtskyddsmedel och växtnäring så att de utvecklas till att lättare optimera spridningen så att mängd av spridda kemikalier kan minimeras och att spridning på annan plats än avsedd elimineras.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Nyheter
Utgivet 56 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Solna
GreenFarmer UAV AS, Ramnes
Jord- och skogsbruksministeriet/Ministry of Agriculture and Forestry, Stadsrådet/Government
Jordbruksverket, Jönköping
Kilter AS, Langhus
KTF Organisation AB, Stockholm
Linköpings universitet, Linköping
Mattilsynet, BRUMUNDDAL
Natural Resources Institute Finland (Luke), Helsinki
Natural Resources Institute Finland (Luke), Aalto
Norwegian University of Life Sciences, Ås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 15/WG 6, Study revision of ISO 11850
ISO/TC 23/SC 19/WG 1, Applications and data interfaces
ISO/TC 23/SC 6, Equipment for crop protection
ISO/TC 23/SC 6/AHG 2, Definitions and test methods for new precision application technologies
ISO/TC 23/SC 6/WG 20, Aerial sprayers
ISO/TC 23/SC 6/WG 21, Methods for the laboratory measurement of spray drift - Wind tunnels
ISO/TC 23/SC 6/WG 22, Revision of ISO 4254-6
ISO/TC 23/SC 6/WG 25, Unmanned Aerial Spraying System (UASS)
ISO/TC 23/SC 6/WG 28, Environmental requirements - Sprayers in use
ISO/TC 23/SC 6/WG 29, Environmental requirements - New sprayers
ISO/TC 23/SC 6/WG 5, Portable sprayers
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 1, General safety requirements
CEN/TC 144/WG 2, Tractors and self propelled machinery
CEN/TC 144/WG 3, Mobile machinery and trailers
CEN/TC 144/WG 4, Portable machines and pedestrian controlled machines
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Jordbruk (65) Lantbruksmakiner, redskap och utrustningar (65.060) Pesticider och andra lantbrukskemikalier (65.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Rebecca Cederholm
Projektledare
rebecca.cederholm@sis.se

Joel Andreasson
Projektkoordinator
joel.andreasson@sis.se

Johan Wahlander
Ordförande
Jordbruksverket