Standardutveckling · SIS/TK 228

Lantbruksmaskiner

SIS/TK 228 omfattar de flesta typer av lantbruksmaskiner och utrustning för lantbruk. Kommittén deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Fokus ligger på maskinsäkerhet för att åstadkomma en säker arbetsmiljö.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla lantbruksmaskiner som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet och arbetsmiljö. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att delta i kommittén är ett effektivt sätt att tillgodose den egna organisationen med korrekt och väsentlig information om viktiga standarder för branschen. Deltagandet gör det möjligt att bidra med kunskap och expertis vid framtagandet av standarder som är av betydelse för kommittén och svenska intressenter, och som kan vara kritiska för den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 228 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder för en ökad produktsäkerhet med syftet att minska skaderisken vid arbete med lantbruksmaskiner,
  • påverka utformningen och implementering av standarder inom Europeiska unionens maskinsäkerhetsarbete och som efter harmonisering är underlag för CE-märkning,
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder Läs mer
Påverka internationellt Läs mer
Utgivet 185 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 228/AG 1, Mjölkningsmaskiner
Deltagare 9 företag och organisationer
AB Volvo Penta, Göteborg
DeLaval International AB, Tumba
Gröna Arbetsgivare, Stockholm
Kilter AS, Langhus
Maskinleverantörerna, Stockholm
SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
Väderstad AB, Väderstad
ÅF-Infrastructure AB, Malmö
Ålö AB, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 25 internationella kommittéer
ISO/TC 127/SC 3/JWG 16, Joint ISO/TC 127/SC 3 - ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 23/SC 19 - ISO/TC 22/SC 31 - ISO/TC 23/SC 15 WG: Secure high speed mobile data communication
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 14, Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals
ISO/TC 23/SC 19, Agricultural electronics
ISO/TC 23/SC 19/AHG 2, Ad Hoc Group on cybersecurity for agricultural machinery
ISO/TC 23/SC 19/JWG 10, Joint ISO/TC 23/SC 19/WG 10 - ISO/TC 127/SC 3: Common work between agricultural and earth moving machinery
ISO/TC 23/SC 19/WG 1, Applications and data interfaces
ISO/TC 23/SC 19/WG 3, Identification
ISO/TC 23/SC 19/WG 5, Communication infrastructures
ISO/TC 23/SC 19/WG 8, Safety and security
ISO/TC 23/SC 19/WG 9, Components and electrical systems
ISO/TC 23/SC 2, Common tests
ISO/TC 23/SC 3, Safety and comfort
ISO/TC 23/SC 3/WG 14, Environmental aspects of seeding equipment
ISO/TC 23/SC 3/WG 25, Robotic feed system
ISO/TC 23/SC 4, Tractors
ISO/TC 23/SC 4/WG 15, Front loader (ISO 4290)
ISO/TC 23/SC 7, Equipment for harvesting and conservation
ISO/TC 23/WG 1, Milking machines
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 1, General safety requirements
CEN/TC 144/WG 2, Tractors and self propelled machinery
CEN/TC 144/WG 3, Mobile machinery and trailers
CEN/TC 153/WG 8, Bulk milk coolers
SIS/TK 228/AG 1, Mjölkningsmaskiner:

ISO/TC 23/WG 1, Milking machines

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Jordbruk (65) Maskinsäkerhet (14) Jordbruks-, skogsbruks och trädgårdsmaskiner (14.210)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Verksamhetsplan 2024

Maskinförordningen är här!

Läs mer här om vad den i korthet innebär och se även vårt webinar om dess påverkan på standardiseringsarbetet inom maskinsäkerhet.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till kommitténs samlade arbetsyta och röstningsportal.

SIS och DeLaval samarbetar för mjölkens kvalité.

SIS och DeLaval leder det internationella ISO-arbetet för att utveckla standarder med fokus på kons hälsa, användarnas säkerhet och mjölkens kvalité.

Läs hela artikeln här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Campbell
Projektledare
sara.campbell@sis.se

Daniel Hedlund
Vice projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se

Joel Andreasson
Projektkoordinator
joel.andreasson@sis.se

Claes Gahlin
Ordförande
Ålö AB