Standardutveckling · SIS/TK 494

Samhällssäkerhet

Målsättningen med kommitténs arbete är att höja samhällets säkerhet och att underlätta samverkan mellan aktörer. Standardisering av bland annat riskhantering, kontinuitetshantering, krisberedskap, ökad resiliens, interoperabilitet, informationshantering, kunskapshantering och ledning för att förebygga i händelse av en incident och att efter en incident kunna lära sig och förbättra sin beredskap inför kommande oförutsedda händelser. Kommitténs arbete omfattar även standardisering av civilt försvar till nytta för totalförsvaret.

Utgångspunkter i kommitténs arbete

Kommitténs arbete och framtagna standarder bidrar till att:

  • svenska intressen tillvaratas vid internationell och europeisk standardutveckling inom området samhällssäkerhet.
  • skapa ett säkrare samhälle och mer motståndskraftiga organisationer samt en bättre beredskap inför oväntade händelser.
  • säkerställa att medverkande svenska organisationers intressen tillvaratas vid standardutveckling inom området.
  • säkerställa att kommittén är ett relevant och branschöverskridande forum för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Användande av standarder inom kommitténs omfattning

Standarderna används för att säkerställa att samhällets beredskap och motståndskraft för incidenter och oförutsedda händelser ska kunna hålla en hög kvalitet.

Mer information om kommitténs arbete:

Allmänt om kommittén
Utgivet 47 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 494/AG 03, Terminologi och krisberedskap
SIS/TK 494/AG 04, Kontinuitetshantering och resiliens
SIS/TK 494/AG 05, Riskhantering
SIS/TK 494/AG 06, Säkerhetstjänster och skydd
SIS/TK 494/AG 07, Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument
SIS/TK 494/AG 08, Skyddsrum
Visa fler Visa färre
Deltagare 21 företag och organisationer
Bya Bevakningsbranschens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd, Kista
DH Anticounterfeit AB, Halmstad
Drivkraft Sverige AB, Stockholm
Försvarsmakten Högkvarteret, Stockholm
Kåver & Mellin AB, Stockholm
Lunds Universitet, Lund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Solna
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Region Jämtland Härjedalen, Östersund
Region Västerbotten, Umeå
Region Örebro län, Örebro
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Securitas Sverige AB, Stockholm
Skyddsrumsspecialisten Sverige Holding AB, Solna
Structor Riskbyrån AB, Stockholm
Svenska Brandslangfabriken AB Svebab, Skene
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 19, Nyköping
Säkerhetsföretagen, Stockholm
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Stockholm
Tyréns Sverige AB, Stockholm
Västra Götalandsregionen (Kansli och säkerhet) (koncernkontoret), Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 23 internationella kommittéer
ISO/TC 262, Risk management
ISO/TC 292, Security and resilience
ISO/TC 292/SC 1, Emergency management
ISO/TC 292/WG 7, Guidelines for events
ISO/TC 292/WG 9, Crisis management
CEN/TC 391, Societal and Citizen Security
CEN/TC 439, Private security services
SIS/TK 494/AG 03, Terminologi och krisberedskap:

CEN/TC 391/WG 1, Healthcare Facilities

CEN/TC 391/WG 2, High risk hazards and CBRNE

CEN/TC 391/WG 3, Risk, resilience and emergency/crisis management

ISO/TC 292/SC 1/WG 1, Warning systems

ISO/TC 292/WG 1, Terminology

ISO/TC 292/WG 3, Emergency management

SIS/TK 494/AG 04, Kontinuitetshantering och resiliens:

ISO/TC 292/WG 2, Continuity and organizational resilience

SIS/TK 494/AG 05, Riskhantering:

ISO/TC 262/AHG 3, AHG to produce a draft proposal and a design framework

ISO/TC 262/TCG 1, Terminology Coordination Group

ISO/TC 262/WG 6, Guidance Handbook

ISO/TC 262/WG 8, Vocabulary

SIS/TK 494/AG 06, Säkerhetstjänster och skydd:

CEN/TC 439/WG 1, Critical Infrastructure Protection (CIP)

ISO/TC 292/WG 6, Protective security

ISO/TC 292/WG 8, Supply chain security

SIS/TK 494/AG 07, Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument:

ISO/TC 292/WG 4, Authenticity, integrity and trust for products and documents

SIS/TK 494/AG 08, Skyddsrum:

ISO/TC 292/WG 10, Preparedness

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. 

Verksamhetsplan 2024

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Samhällssäkerhet (04.140)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

För dig som är kommittédeltagare

Komitténs ytor i deltagarportalen

 

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Se utbildningar >

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

Kalender

2024
oktober
tis
8
SIS/TK 494 Samhällssäkerhet
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Farnia Wuolo
Projektledare
farnia.wuolo@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Stefan Tangen
Ordförande
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)