Standard Svensk standard · SS-ISO 22322:2023

Säkerhet och resiliens - Krishantering - Vägledning för varning till allmänheten (ISO 22322:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22322:2023

Säkerhet och resiliens - Krishantering - Vägledning för varning till allmänheten (ISO 22322:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidance on developing, managing and implementing public warning before,
during and after incidents.
This document is applicable to any organization responsible for public warning. It is applicable at all
levels, from local up to international.
Before planning and implementing the public warning system, the risks and consequences of potential
hazards are assessed. This process is not part of this document

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Samhällssäkerhet (04.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22322:2023

Säkerhet och resiliens - Krishantering - Vägledning för varning till allmänheten (ISO 22322:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Security and resilience - Emergency management - Guidelines for public warning (ISO 22322:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80042851

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-05-09

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 22322:2017