Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 22317:2022

Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet - Vägledning för konsekvensanalys (ISO/TS 22317:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 22317:2022

Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet - Vägledning för konsekvensanalys (ISO/TS 22317:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidelines for an organization to implement and maintain a formal and documented
business impact analysis (BIA) process appropriate to its needs. It does not prescribe a uniform process
for performing a BIA.
This document is applicable to all organizations regardless of type, size and nature, whether in the
private, public or not-for-profit sectors. The guidance can be adapted to the needs, objectives, resources
and constraints of the organization.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Samhällssäkerhet (04.140)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 22317:2022

Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet - Vägledning för konsekvensanalys (ISO/TS 22317:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Security and resilience - Business continuity management systems - Guidelines for business impact analysis (ISO/TS 22317:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80033786

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-02-14

Antal sidor: 48

Ersätter: SIS-ISO/TS 22317:2017