Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 14121-2:2007

Maskinsäkerhet - Riskbedömning - Del 2: Praktisk vägledning och exempel på metoder (ISO 14121-2:2007, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-ISO/TR 14121-2:2012 , SIS-ISO/TR 14121-2:2012
Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 14121-2:2007

Maskinsäkerhet - Riskbedömning - Del 2: Praktisk vägledning och exempel på metoder (ISO 14121-2:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna del av ISO 14121 ges praktisk vägledning när det gäller genomförande av riskbedömningar för maskiner i enlighet med ISO 14121-1 och beskriver olika metoder och verktyg för varje steg i processen.Den ger även praktisk vägledning om riskreducering (i enlighet med ISO 12100) för maskiner samt ytterligare vägledning när det gäller val av lämpliga skyddsåtgärder för att erhålla säkerhet.De avsedda användarna av denna del av ISO 14121 är personer som är involverade i integrering av säkerhet i konstruktion, installation eller modifiering av en maskin (t.ex. konstruktörer, tekniker, säkerhetsspecialister).

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Grundläggande standarder (14.010)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 14121-2:2007

Maskinsäkerhet - Riskbedömning - Del 2: Praktisk vägledning och exempel på metoder (ISO 14121-2:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical guidance and examples of methods (ISO 14121-2:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-69677

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-18

Antal sidor: 84

Finns även på: SIS-ISO/TR 14121-2:2007

Ersätts av: SIS-ISO/TR 14121-2:2012 , SIS-ISO/TR 14121-2:2012