Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 14121-2:2012

Maskinsäkerhet - Riskbedömning - Del 2: Praktisk vägledning och exempel på metoder (ISO 14121-2:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 14121-2:2012

Maskinsäkerhet - Riskbedömning - Del 2: Praktisk vägledning och exempel på metoder (ISO 14121-2:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna tekniska rapport ger praktisk vägledning när det gäller genomförande av riskbedömning för maskiner i enlighet med ISO 12100 och beskriver olika metoder och verktyg för varje steg i processen. Den ger exempel på olika åtgärder som kan vidtas för att reducera risker och är avsedd att användas för riskbedömning på många olika typer av maskiner i fråga om komplexitet och potentiell fara för skada. De avsedda användarna av rapporten är de som är involverade i konstruktion, installation och modifiering av maskiner (till exempel: konstruktörer, tekniker eller säkerhetsspecialister)

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Grundläggande standarder (14.010)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 14121-2:2012

Maskinsäkerhet - Riskbedömning - Del 2: Praktisk vägledning och exempel på metoder (ISO 14121-2:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical guidance and examples of methods (ISO 14121-2:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-105472

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-02-04

Antal sidor: 52

Finns även på: SIS-ISO/TR 14121-2:2012

Ersätter: SIS-ISO/TR 14121-2:2007 , SIS-ISO/TR 14121-2:2007