Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13854:2019

Maskinsäkerhet - Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas (ISO 13854:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13854:2019

Maskinsäkerhet - Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas (ISO 13854:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 13854:2017 enables the user (e.g. standard makers, designers of machinery) to avoid hazards from crushing zones. It specifies minimum gaps relative to parts of the human body and is applicable when adequate safety can be achieved by this method.
ISO 13854:2017 is applicable to risks from crushing hazards only and is not applicable to other possible hazards, e.g. impact, shearing, drawing-in.
NOTE For impact, shearing, drawing-in hazards, additional or other measures are to be taken.

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13854:2019

Maskinsäkerhet - Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas (ISO 13854:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (ISO 13854:2017)

Artikelnummer: STD-80017375

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-03

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 349+A1:2008 , SS-EN 349+A1:2008