Standard Svensk standard · SS-EN 13861:2011

Maskinsäkerhet - Vägledning för tillämpning av ergonomistandarder för maskindesign

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13861:2011

Maskinsäkerhet - Vägledning för tillämpning av ergonomistandarder för maskindesign
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides a methodology to achieve a coherent application of various ergonomics standards for the design of machinery. This standard presents a step model calling upon specific standards. To this end, Annex A shows a reference table with relation between hazards as described in EN ISO 12100:2010 and applicable B-standards related to ergonomics. This European Standard can only be used in combination with other relevant ergonomics standards. This European Standard provides guidance where no relevant or suitable ergonomics clauses in C-type standards are available. This European Standard may also be used for incorporating ergonomics in the drafting of C-type standards (see Annex C for further information). .

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Ergonomi - Varningssignaler (12.010) Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Ergonomi - Termiskt klimat (12.030) Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi - Belastningsergonomi (12.050) Maskinsäkerhet (13.110) Ergonomi (13.180) Ergonomi (14.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13861:2011

Maskinsäkerhet - Vägledning för tillämpning av ergonomistandarder för maskindesign
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ergonomi och human factors, SIS/TK 380

Internationell titel: Safety of machinery - Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery

Artikelnummer: STD-82069

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-11-07

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 13861