Standard Svensk standard · SS 8752430:2017

Medicinska gassystem - Kopplingar för medicinska gaser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8752430:2017

Medicinska gassystem - Kopplingar för medicinska gaser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard är en reviderad utgåva av SS 87 524 30, Anestesimaterial – Kopplingar för medicinska gaser, utgåva 2 (2004). I denna utgåva har den första delen av standardtiteln ändrats från Anestesimaterial till Medicinska gassystem för att följa den engelska benämningen av liknande standarder.


SS-8752430 utg. 3 är publicerad i en ny korrigerad version 2017-07-21.

Kraven i den ursprungliga texten i SS 87 524 30, utgåva 2 (2004), har i stora delar behållits men omarbetats med en uppdatering av normativa referenser, nya krav på renhet och montage samt förtydligande på vissa tidigare krav. Krav på kopplingar som inte omfattas av denna standard redovisas i bilaga B


Standarden vänder sig till tillverkare av kopplingar för medicinska gaser samt andra som sammanfogar och/eller installerar dessa kopplingar.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8752430:2017

Medicinska gassystem - Kopplingar för medicinska gaser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Medical gas pipeline systems - Connectors for medical gases

Artikelnummer: STD-8026208

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-05-02

Antal sidor: 48

Ersätter: SS 8752430:2004