Standardutveckling · SIS/TK 329

Anestesi- och respiratorutrustning

Anestesi- och respiratorutrustning tillhör en mycket spridd och viktig utrustningsgrupp inom svensk sjukvård. Utrustningarnas komplexitet sträcker sig från enkla tillbehör till avancerade anestesiapparater och medicinska gassystem. Gemensamt för dessa är att de, vid felaktig funktion eller användande kan vara livsfarliga. Kommittén arbetar fram standarder som maximerar säkerheten inom området.

Revideringen av SIS HB 370 publiceras inom kort!


Kommittén för Anestesi och respiratorutrustning bidrar till att säkerställa att sjukvården tillgodoses med anestesi- och respirationsutrustning, som maximerar säkerhet för patient och användare genom att utrustningen:

  • har relevanta säkerhetsfunktioner och förebygger dålig design.
  • är korrekt och informativt märkt, inklusive instruktioner för användning och tekniska data och prestanda.
  • tillgodoser kompatibilitetskrav samtidigt som risken för felkopplingar minimeras.
  • har tillfredsställande klinisk prestanda och funktion.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Utgivet 88 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 329/AG 01, Medicinska gaser
Deltagare 25 företag och organisationer
Amon AB, Urshult
Atlas Copco Compressor AB, STOCKHOLM
Bengt Dahlgren Stockholm AB, Stockholm
Bravida Norge AS, Oslo
Breas Medical AB, Mölnlycke
Calamo AB, Molkom
Caverion Norge AS, Strømmen
Danderyds Sjukhus AB, Stockholm
Fagerhults Belysning AB, Habo
GCE Norden AB, Malmö
GDA Sverige AB, Göteborg
Lassila & Tikanoja FM AB, Stockholm
Linde Gas AB, Stockholm
Linköpings universitet Medicin och Hälsa, Linköping
Locum AB, Stockholm
Maquet Critical Care AB, Solna
Masimo Sweden AB, Danderyd
Medicvent AB, Umeå
Oras Industrirør AS, OSLO
QMT-tech AB, Kalmar
Region Skåne, Malmö
Region Örebro län, Örebro
SIS Swedish Institute for Standards, Stockholm
WSP Sverige AB, Malmö
Västra Götalands Regionen Regionservice, Mölndal
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 41 internationella kommittéer
ISO/TC 121, Anaesthetic and respiratory equipment
ISO/TC 121/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 121/SC 1, Breathing attachments and anaesthetic machines
ISO/TC 121/SC 1/JWG 1, Joint ISO/TC 121/SC 1-IEC/SC 62D WG : Anaesthesia workstations
ISO/TC 121/SC 1/JWG 6, Joint ISO/TC 121/SC 1- IEC/SC 62D WG : Respiratory gas monitors
ISO/TC 121/SC 1/WG 9, Anaesthetic systems
ISO/TC 121/SC 2, Airway devices and related equipment
ISO/TC 121/SC 2/WG 11, Oxygen therapy devices
ISO/TC 121/SC 2/WG 12, Voice prostheses
ISO/TC 121/SC 2/WG 13, Airway tubes and connectors
ISO/TC 121/SC 2/WG 14, Heat and moisture control
ISO/TC 121/SC 2/WG 15, Nebulizing systems and components
ISO/TC 121/SC 2/WG 6, Respiratory therapy tubing and connectors
ISO/TC 121/SC 3, Respiratory devices and related equipment used for patient care
ISO/TC 121/SC 3/JWG 1, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG : Critical care ventilators
ISO/TC 121/SC 3/JWG 10, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG : Oximeters
ISO/TC 121/SC 3/JWG 11, Joint ISO/TC 121/SC 1 and SC 3-IEC/SC 62A WG: Emergency medical services equipment
ISO/TC 121/SC 3/JWG 12, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG: Home respiratory equipment
ISO/TC 121/SC 3/JWG 14, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG: Electromedical diagnostic and patient monitoring equipment
ISO/TC 121/SC 3/JWG 2, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62A WG : Alarm systems
ISO/TC 121/SC 3/JWG 5, Joint ISO/TC 121/SC 1 and SC 3-IEC/SC 62A WG : Physiologic closed-loop controllers
ISO/TC 121/SC 3/JWG 6, Joint ISO/TC121/SC 3 - IEC/SC/62A JWG 6: Medical electrical equipment and medical electrical systems used in home care application
ISO/TC 121/SC 3/JWG 7, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG : Non-invasive blood pressure monitoring equipment
ISO/TC 121/SC 3/JWG 8, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG: Clinical Thermometers
ISO/TC 121/SC 3/WG 13, Biocompatibility of respiratory gas pathways
ISO/TC 121/SC 4, Vocabulary and semantics
ISO/TC 121/SC 4/WG 1, Anaesthetic and respiratory equipment vocabulary
ISO/TC 121/SC 6, Medical gas supply systems
ISO/TC 121/SC 6/WG 3, Flow Metering Devices
ISO/TC 121/SC 6/WG 4, Medical gas pipeline systems
ISO/TC 121/SC 6/WG 5, Transportable liquid oxygen systems for medical use
ISO/TC 121/SC 6/WG 6, Medical Supply Units
ISO/TC 121/SC 6/WG 7, Plume evacuation systems
ISO/TC 121/SC 8, Suction devices
ISO/TC 121/WG 1, Connectors for respiratory therapy devices and accessories
ISO/TC 121/WG 3, Cybersecurity for anaesthetic and respiratory equipment
CEN/TC 215, Respiratory and anaesthetic equipment
CEN/TC 215/WG 1, Anaesthetic machines, medical breathing systems and anaesthetic gas scavenging systems
CEN/TC 215/WG 2, Lung ventilators
CEN/TC 215/WG 3, Medical gas supply systems
CEN/TC 215/WG 4, Tracheal tubes and other equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Medicinsk utrustning (11.040) Hälso- och sjukvård (11)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Sammanfattning hösten 2022 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2022(pdf).

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Janie Thunman
Projektledare
janie.thunman@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se