Standard Swedish standard · SS 8752430:2017

Medical gas pipeline systems - Connectors for medical gases

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 8752430:2017

Medical gas pipeline systems - Connectors for medical gases
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard är en reviderad utgåva av SS 87 524 30, Anestesimaterial – Kopplingar för medicinska gaser, utgåva 2 (2004). I denna utgåva har den första delen av standardtiteln ändrats från Anestesimaterial till Medicinska gassystem för att följa den engelska benämningen av liknande standarder.


SS-8752430 utg. 3 är publicerad i en ny korrigerad version 2017-07-21.

Kraven i den ursprungliga texten i SS 87 524 30, utgåva 2 (2004), har i stora delar behållits men omarbetats med en uppdatering av normativa referenser, nya krav på renhet och montage samt förtydligande på vissa tidigare krav. Krav på kopplingar som inte omfattas av denna standard redovisas i bilaga B


Standarden vänder sig till tillverkare av kopplingar för medicinska gaser samt andra som sammanfogar och/eller installerar dessa kopplingar.

Subjects

Anaesthetic, respiratory and reanimation equipment (11.040.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 8752430:2017

Medical gas pipeline systems - Connectors for medical gases
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-8026208

Edition: 3

Approved: 5/2/2017

No of pages: 48

Replaces: SS 8752430:2004