Standard Svensk standard · SS 8752430:2004

Medicinska gassystem - Kopplingar för medicinska gaser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 8752430:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8752430:2004

Medicinska gassystem - Kopplingar för medicinska gaser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard syftar till att säkerställa att endast gasspecifika kopplingsstycken till snabbkopplingar används för att förhindra felaktig inkoppling till gasuttag för olika medicinska gaser. Gasuttagets snabbkoppling är den punkt i det medicinska gasförsörjningssystemet, där användaren gör frekventa till- och frånkopplingar av medicinska gaser till medicintekniska produkter såsom anestesiapparater, lungventilatorer m.m. En felkoppling kan innebära en betydande risk för patientens liv.
Standarden anger krav på dimension, konstruktion, sammanfogning, provning och märkning av snabbkopplingar för medicinska gaser och evakuering av anestesigasöverskott.
Denna standard specificerar:
— dimensioner för snabbkopplingar avsedda för inkoppling av medicinteknisk utrustning till medicinska gasanläggningar enligt SIS HB 370 eller SS-EN 737-3
— dimensioner och lokalisering av positioneringsanordningar;
— dimensioner på gränssnitt mellan ingående kopplingsdelar;
— prestandakrav;
— montage av slang och snabbkopplingsdel;
— krav på märkning.
Denna standard gäller för kopplingar för följande medicinska gaser/gasblandningar (tryck<14Bar)
— andningsoxygen;
— lustgas;
— andningsluft;
— instrumentluft;
— medicinsk koldioxid;
— nitrogen;
— andningsoxygen/lustgasblandning (50/50% V/V);
— blandgas tryck (Mix T);
— blandgas andningssystem (Mix A);
— gasutsug och gasutlopp för anestesigasöverskott.
De kopplingsgränssnitt som omfattas av denna standard framgår av figur 1.
1 Slangsockel med gänganslutning
2 Snabbkoppling, Hon-del med gänganslutning
3 Slangsockel med överfallsmutter
4 Snabbkoppling. Han-del med slangsockel
5 Gränssnitt med gänganslutning till hon-del eller slangsockel
6 Snabbkoppling. Han-del med gänganslutning

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8752430:2004

Medicinska gassystem - Kopplingar för medicinska gaser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Medical gas pipeline systems - Connectors for medical gases

Artikelnummer: STD-35633

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-02-20

Antal sidor: 40

Ersätter: SS 8752430

Ersätts av: SS 8752430:2017