Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15224:2005

Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården - Vägledning för användning av EN ISO 9001:2000

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15224:2012 , SS-EN 15224:2012
Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15224:2005

Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården - Vägledning för användning av EN ISO 9001:2000
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna tekniska specifikation är en vägledning
för hälso- och sjukvård att tolka kraven i standard
SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet – Krav
(ISO 9001:2000).
Syftet med specifikationen är även att vara ett
stöd vid införandet av ett kvalitetsledningssystem.
Huvudsakliga målgrupper är strategiska beslutsfattare
på alla nivåer inom hälso- och sjukvården samt
all personal som arbetar med utveckling, införande
och utvärdering av kvalitetsledningssystem i en
hälso- och sjukvårdsorganisation.
Detta är den första utgåvan av SIS-CEN/TS 15224:2005.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Medicin allmänt (11.020) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15224:2005

Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården - Vägledning för användning av EN ISO 9001:2000
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9001:2000

Artikelnummer: STD-41543

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-12-13

Antal sidor: 134

Ersätts av: SS-EN 15224:2012 , SS-EN 15224:2012