Standard Svensk standard · SS-EN 15224:2017

Ledningssystem för kvalitet - EN ISO 9001:2015 för hälso- och sjukvården

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15224:2017

Ledningssystem för kvalitet - EN ISO 9001:2015 för hälso- och sjukvården
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Att införa ett ledningssystem för kvalitet är ett strategiskt beslut inom en hälso- och sjukvårdsorganisation, vilket kan bidra till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling.

De tänkbara fördelarna för en hälso- och sjukvårdsorganisation med att införa ett ledningssystem för kvalitet baserat på denna standard är att: -ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård som  uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav; - underlätta möjligheten att öka kundtillfredsställelsen; -hantera risker och möjligheter kopplade till organisationens förutsättningar och mål; -visa överensstämmelse med krav som specificerats i ledningssystemet för kvalitet.

Standarden kan användas av interna och externa parter och omfattar krav på kvalitetsledning men specificerar inte krav för specifika tjänster inom hälso- och sjukvård. De krav på ledningssystem för kvalitet som anges i denna standard utgör komplement till krav på produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.   Denna standard tillämpar processinriktning, och som delar ingår PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och riskbaserat tänkande.

Tyck till om standarden

Nedan knapp tar dig till ett formulär där du har möjlighet att lämna synpunkter på denna standard. Vi är tacksamma för all input från användare, så att vi bättre kan förstå behoven och tillgodose dem.

Om du vill ha direkt återkoppling, vänligen kontakta SIS projektledare. Kontaktuppgifter finns på ansvarig kommittés webbsida.

Lämna synpunkter

Omfattning
Att införa ett ledningssystem för kvalitet är ett strategiskt beslut inom en hälso- och sjukvårdsorganisation, vilket kan bidra till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling.


De tänkbara fördelarna för en hälso- och sjukvårdsorganisation med att införa ett ledningssystem för kvalitet baserat på denna standard är att:
a) ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård som uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav;


b) underlätta möjligheten att öka kundtillfredsställelsen;


c) hantera risker och möjligheter kopplade till organisationens förutsättningar och mål;


d) visa överensstämmelse med krav som specificerats i ledningssystemet för kvalitet. Denna standard kan användas av interna och externa parter.

Denna standard omfattar krav på kvalitetsledning men specificerar inte krav för specifika tjänster inom hälso- och sjukvård. De krav på ledningssystem för kvalitet som anges i denna standard utgör komplement till krav på produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.


Denna standard tillämpar processinriktning, och som delar ingår PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och riskbaserat tänkande.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Kvalitets- och miljöledning inom hälso- och sjukvård (11.020.01) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15224:2017

Ledningssystem för kvalitet - EN ISO 9001:2015 för hälso- och sjukvården
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Svenska institutet för standarder

Internationell titel: Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare

Artikelnummer: STD-8026407

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-02

Antal sidor: 96

Finns även på: SS-EN 15224:2017

Ersätter: SS-EN 15224:2012 , SS-EN 15224:2012