Standard Svensk standard · SS-ISO 30302:2022

Information och dokumentation – Ledningssystem för verksamhetsinformation – Riktlinjer för införande (ISO 30302:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 30302:2022

Information och dokumentation – Ledningssystem för verksamhetsinformation – Riktlinjer för införande (ISO 30302:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument ger riktlinjer för införandet av ett LVI i överensstämmelse med ISO  30301 . Detta dokument är avsett att användas tillsammans med ISO  30301 . Det beskriver de aktiviteter som ska genomföras vid utformning, införande och övervakning av ett sådant ledningssystem.

Detta dokument är avsett att användas av en organisation eller mellan organisationer som inför ett LVI. Det är tillämpligt på alla typer av organisationer (t.ex. kommersiella företag, statliga myndigheter, ideella organisationer) av alla storlekar. Detta dokument är avsett att användas av de personer som har ansvaret för att leda införandet och förvaltningen av ledningssystemet för verksamhetsinformation. Det kan också vara till hjälp för högsta ledningen när den fattar beslut om etablerande, omfattning och införande av ledningssystem i sin organisation.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20) Ledningssystem (03.100.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 30302:2022

Information och dokumentation – Ledningssystem för verksamhetsinformation – Riktlinjer för införande (ISO 30302:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation — Management systems for records — Guidelines for implementation (ISO 30302:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80049022

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-11-21

Antal sidor: 52