Standardutveckling · SIS/TK 597

Kvalitetssäkring av HVB

Möjligheten att vara på ett Hem för vård eller boende (HVB) kan vara en avgörande faktor i en människas liv. Det är därför viktigt att kvaliteten på omsorgen inte avgörs av vilken utförare som driver HVB-hemmet eller var i landet hemmet ligger. Därför har SIS tillsammans med ett 20-tal aktörer från olika sektorer tagit fram en standard för kvalitetssäkring av HVB, oavsett driftsform, med tydligt brukarfokus.

WEBBINARIUM

Få bättre koll på upphandling av HVB-tjänster

 

 

Upphandling av tjänster inom hem för vård och boende, HVB, är komplex och många faktorer ska sammanvägas utifrån brukarens behov och verksamhetens resurser och kapacitet. Snart påbörjas arbetet med en upphandlingsvägledning eftersom det finns behov av bättre förståelse för processen när tjänster inom HVB behöver upphandlas.

Hur gör andra? Red ut dina frågetecken och få inspiration till nya arbetssätt.

Under SIS webinar får du höra kollegor i branschen dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar av upphandling inom HVB. Relevanta aspekter i upphandlingsprocessen lyfts i samband med att olika perspektiv presenteras. Webinaret syftar till att öppna upp dialogen kring upphandlingar med olika aktörer för att främja fortsatt arbete med kvalitetssäkring av HVB.

Lyssna på talare från Göteborgs stad, Adda Inköpscentral (f.d. SKL Kommentus), Humana och WeMind HVB samt Upphandlingsmyndigheten, som delar med sig av sina lärdomar, erfarenheter och tips.


HVB-hem står inför utmaningar och förändringar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamheten. Genom en svensk standard kan vi skapa tydlighet för brukare, beställare och leverantörer av tjänster och förbättra kvaliteten i vården och omsorgen.


 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer Kvalitetsssäkring av HVB
Webbinarier
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser att kommentera på

Ämnesområden

Tjänster (03.080) Tjänster allmänt (03.080.01) Kvalitet (03.120) Kvalitet Allmänt (03.120.01) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

Köp standarden

Standarden SS 41000, Kvalitetssäkring av HVB, finns att köpa här på SIS webbplats.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Janie Thunman
Projektledare
janie.thunman@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektkoordinator
jenny.vesterberg@sis.se