Standard Swedish standard · SS-EN 15224:2017

Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15224:2017

Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Att införa ett ledningssystem för kvalitet är ett strategiskt beslut inom en hälso- och sjukvårdsorganisation, vilket kan bidra till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling.


De tänkbara fördelarna för en hälso- och sjukvårdsorganisation med att införa ett ledningssystem för kvalitet baserat på denna standard är att:
a) ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård som uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav;


b) underlätta möjligheten att öka kundtillfredsställelsen;


c) hantera risker och möjligheter kopplade till organisationens förutsättningar och mål;


d) visa överensstämmelse med krav som specificerats i ledningssystemet för kvalitet. Denna standard kan användas av interna och externa parter.

Denna standard omfattar krav på kvalitetsledning men specificerar inte krav för specifika tjänster inom hälso- och sjukvård. De krav på ledningssystem för kvalitet som anges i denna standard utgör komplement till krav på produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.


Denna standard tillämpar processinriktning, och som delar ingår PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och riskbaserat tänkande.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality and environmental management in health care (11.020.01) Quality management systems in health care services (11.110.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15224:2017

Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8026407

Edition: 2

Approved: 1/2/2017

No of pages: 96

Also available in: SS-EN 15224:2017

Replaces: SS-EN 15224:2012 , SS-EN 15224:2012