Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4157-2

Byggritningar - Beteckningssystem - Del 2: Rumsnamn och rumsnummer (ISO 4157-2:1998)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4157-2

Byggritningar - Beteckningssystem - Del 2: Rumsnamn och rumsnummer (ISO 4157-2:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 4157 anger krav på beteckningssystem för rum, ytor och öppna eller slutna utrymmen i byggnader, genom användning av rumsnamn och rumsnummer. Den är avsedd för identifiering av rum i byggnader under bruksskedet.
För identifiering av rum inom byggprojekt under dess livscykel dvs. i idé-, programmerings-, projekterings-, uppförande-, underhålls-, ombyggnads- och rivningsstadierna, se ISO 4157-3.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20) Påbyggnadspaket SIS Bygghandlingar (98.061)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4157-2

Byggritningar - Beteckningssystem - Del 2: Rumsnamn och rumsnummer (ISO 4157-2:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Construction drawings - Designation systems - Part 2: Room names and numbers (ISO 4157-2:1998)

Artikelnummer: STD-25061

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-28

Antal sidor: 8