Standard Svensk standard · SS 32206:2008

Byggdokument - Ändringar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 32206:2008

Byggdokument - Ändringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ger regler för hur ändringar av byggdokument ska utföras under den del av sin livscykel då de utgör underlag för upphandling eller för produktion.
Standarden utgår från synsättet att dokumenten framställs för ett syfte och viss användning under viss tid. Under denna tid ska de ändringar som dokumentet genomgår dokumenteras och vara spårbara. Varje änd-ringstillfälle ger en ny version av dokumentet.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20) SIS Bygghandlingar (98.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 32206:2008

Byggdokument - Ändringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction documents - Revisions

Artikelnummer: STD-66743

Utgåva: 3

Fastställd: 2008-06-23

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 32206