Handbok

Bygghandlingar 90 Del 4 - Redovisning av Hus (E-bok)

Bygghandlingar 90, Del 4, Redovisning av Hus ger rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga handlingar för projekt, som till form och konstruktion ska motsvara ställda eller underförstådda funktionella och estetiska krav. Rekommendationerna avser i första hand kompletta handlingar, tillrättalagda för tillverkning och produktion på fabrik eller byggplats, oberoende av om de upprättas av projektör eller av tillverkare.

Del 4 ger även anvisningar om innehåll och utförande av handlingar som utförs enligt de olika bestämningsgraderna, allmän kravbestämning, typbestämning och detaljbestämning.

Denna produkt har ett fastställt slutdatum (2022-12-31) och efterträds av onlinetjänsten SIS Bygghandlingar.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Bo Svensson, Hans Lanevik, Christer Johansson

Artikelnummer: BCK-80007681

Beteckning: BYGG 90-4 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2010-10-25

Antal sidor: 191

Förlag: Svenska institutet för standarder