Standard Svensk standard · SS-EN 17412-1:2020

Byggnadsinformationsmodellering - Nivåer för informationsbehov - Begrepp och principer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17412-1:2020

Byggnadsinformationsmodellering - Nivåer för informationsbehov - Begrepp och principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies concepts and principles to establish a methodology for specifying level of information need and information deliveries in a consistent way when using building information modelling (BIM).
This document specifies the characteristics of different levels used for defining the detail and extent of information required to be exchanged and delivered throughout the life cycle of built assets. It gives guidelines for principles required to specify information needs.
The concepts and principles in this document can be applied for a general information exchange and whilst in progress, for a generally agreed way of information exchange between parties in a collaborative work process, as well as for an appointment with specified information delivery.
The level of information need provides methods for describing information to be exchanged according to exchange information requirements. The exchange information requirements specify the wanted information exchange. The result of this process is an information delivery.
This document is applicable to the whole life cycle of any built asset, including strategic planning, initial design, engineering, development, documentation and construction, day-to-day operation, maintenance, refurbishment, repair and end-of-life.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67) Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01) Regler för byggritningar (92.100.20) SIS Bygghandlingar (98.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17412-1:2020

Byggnadsinformationsmodellering - Nivåer för informationsbehov - Begrepp och principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Building Information Modelling - Level of Information Need - Part 1: Concepts and principles

Artikelnummer: STD-80026210

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-11-23

Antal sidor: 32