Standard Svensk standard · SS 32209:2022

Byggdokument - Angivning av handlingstyp och status

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 32209:2022

Byggdokument - Angivning av handlingstyp och status
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument definierar koder och benämningar för typer av handlingar och för status i
gransknings- och godkännandeprocessen. Dessa koder och benämningar är avsedda att tillämpas
för alla dokument som används i bygg- och förvaltningsprocessens livscykel.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Generella regler (92.100.10) Regler för byggritningar (92.100.20) SIS Bygghandlingar (98.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 32209:2022

Byggdokument - Angivning av handlingstyp och status
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction documents - Indication of document type and status

Artikelnummer: STD-80035890

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-06-09

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 32266:2008