Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17000:2005

Bedömning av överenstämmelse - Terminologi och allmänna principer (ISO/IEC 17000:2004)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17000:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17000:2005

Bedömning av överenstämmelse - Terminologi och allmänna principer (ISO/IEC 17000:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar allmänna termer och definitioner avseende bedömning av överensstämmelse, inklusive ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse, och användning av bedömning av överensstämmelse för att underlätta handel. En beskrivning av det "funktionella angreppssättet" för bedömning av överensstämmelse återfinns i Bilaga A som ytterligare hjälp för användare av bedömning av överensstämmelse, organ för bedömning av överensstämmelse och deras ackrediteringsorgan inom både det frivilliga och det reglerade området.
Denna standard innehåller inte en terminologi för alla begrepp som kan behövas för att beskriva särskilda aktiviteter inom bedömning av överensstämmelse. Termer och definitioner ges enbart då begreppet inte kan förstås utifrån en allmänspråklig användning av termen och då inte någon existerande standarddefinition kan tillämpas.
ANM. 1 Anmärkningarna till vissa definitioner klarlägger eller ger exempel för att underlätta förståelsen av de beskrivna begreppet. I vissa fall kan anmärkningarna av lingvistiska skäl skilja sig åt i olika språk eller ytterligare anmärkningar ges.
ANM. 2 Termer och definitioner uppträder i systematisk ordning men det finns en alfabetisk ordlista. En term i en definition eller anmärkning som definierats på annat ställe återges i fetstil tillsammans med dess termpostnummer i parentes. Sådana termer kan ersättas med dess fullständiga definition.

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17000:2005

Bedömning av överenstämmelse - Terminologi och allmänna principer (ISO/IEC 17000:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004)

Artikelnummer: STD-41375

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-18

Antal sidor: 36

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17000:2020