Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 17000:2005

Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO/IEC 17000:2020
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 17000:2005

Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard specificerar allmänna termer och definitioner avseende bedömning av överensstämmelse, inklusive ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse, och användning av bedömning av överensstämmelse för att underlätta handel. En beskrivning av det "funktionella angreppssättet" för bedömning av överensstämmelse återfinns i Bilaga A som ytterligare hjälp för användare av bedömning av överensstämmelse, organ för bedömning av överensstämmelse och deras ackrediteringsorgan inom både det frivilliga och det reglerade området.
Denna standard innehåller inte en terminologi för alla begrepp som kan behövas för att beskriva särskilda aktiviteter inom bedömning av överensstämmelse. Termer och definitioner ges enbart då begreppet inte kan förstås utifrån en allmänspråklig användning av termen och då inte någon existerande standarddefinition kan tillämpas.
ANM. 1 Anmärkningarna till vissa definitioner klarlägger eller ger exempel för att underlätta förståelsen av de beskrivna begreppet. I vissa fall kan anmärkningarna av lingvistiska skäl skilja sig åt i olika språk eller ytterligare anmärkningar ges.
ANM. 2 Termer och definitioner uppträder i systematisk ordning men det finns en alfabetisk ordlista. En term i en definition eller anmärkning som definierats på annat ställe återges i fetstil tillsammans med dess termpostnummer i parentes. Sådana termer kan ersättas med dess fullständiga definition.

Subjects

Services (01.040.03) Product and company certification. conformity assessment (03.120.20) Certification, accreditation and auditing (04.150)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 17000:2005

Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-41375

Edition: 1

Approved: 11/18/2005

No of pages: 36

Replaced by: SS-EN ISO/IEC 17000:2020