Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27001:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27001:2023 , SS-EN ISO/IEC 27001:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27001:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standard SS-ISO/IEC 27001:2017 fastställer krav som en organisation behöver uppfylla när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), bl.a. krav för delmomenten

  • upprättande
  • införande
  • underhåll
  • ständigt förbättringsarbete.

Standarden innehåller även krav för bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker. Den kan vidare användas för bedömning av en organisations förmåga att uppfylla informationssäkerhetskrav, såväl internt som av externa parter.

Fördelar med att använda standarden

Standarden kan användas i alla typer av organisationer. Den ger ett flexibelt verktyg för att upprätta och införa ett ledningssystem som bl.a. tillgodoser organisationens behov, mål, storlek och struktur samt organisatoriska processer för informationssäkerhet.

Ledningssystemet för informationssäkerhet utgör ett effektivt stöd för organisationer i arbetet med att

  • stärka kontrollen över kostnader för informationssäkerhetsarbetet
  • öka förtroendet i fråga om riskhantering
  • garantera verksamhetsinformationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
  • förstärka beredskapen mot en växande hotbild på området.

Läs mer om ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 27000-serien.

Omfattning
Denna standard specificerar kraven för upprättande, införande, underhåll och ständig förbättring av ett led-ningssystem för informationssäkerhet inom ramarna för organisationen. Denna standard innehåller också krav på bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker, anpassat till organisationens behov. Kraven som anges i denna standard är generiska och är avsedda att vara tillämpliga i alla organisationer, oavsett typ, storlek och slag. Att undanta något av kraven specificerade i avsnitt 4 till 10 är inte acceptabelt när en organisation avser efterleva denna standard.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27001:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Artikelnummer: STD-8025293

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-28

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-ISO/IEC 27001:2014 , SS-ISO/IEC 27001:2014/Cor 2:2016

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27001:2023 , SS-EN ISO/IEC 27001:2023