Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27001:2014/Cor 2:2016

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav - Rättelse 2 (ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27001:2014/Cor 2:2016

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav - Rättelse 2 (ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27001:2014/Cor 2:2016

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav - Rättelse 2 (ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements - Technical corrigendum 2 (ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8018601

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-01-26

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-ISO/IEC 27001:2014

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27001:2017