Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4413:2010

Maskinsäkerhet - Hydraulik - Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter (ISO 4413:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4413:2010

Maskinsäkerhet - Hydraulik - Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter (ISO 4413:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard anger allmänna regler och säkerhetskrav för hydrauliska system och komponenter i maskiner såsom definierade i ISO 12100:2010, 3.1. Den hanterar alla signifikanta riskkällor associerade med hydrauliska system och specificerar tillämpbara metoder för att undvika dessa risker när systemen används såsom avses.

ANM. 1 Se Avsnitt 4 och Bilaga A.

Den signifikanta riskkällan buller hanteras inte i sin helhet i denna internationella standard.


ANM. 2 Ljudnivån beror i synnerhet på hur hydrauliska komponenter eller system har installerats i maskiner.

Denna internationella standard gäller konstruktion, tillverkning och förändring av system och deras komponenter med hänsyn tagen till följande aspekter:

a) montering;


b) installation;

c) injustering;


d) kontinuerlig drift;

e) förenkling och ekonomi för underhåll och rengöring;


f) tillförlitlig drift vid all avsedd användning;

g) energieffektivitet, och

h) miljö.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070) Hydrauliska system Allmänt (23.100.01) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4413:2010

Maskinsäkerhet - Hydraulik - Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter (ISO 4413:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

Artikelnummer: STD-81696

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-12-06

Antal sidor: 60

Finns även på: SS-EN ISO 4413:2010

Ersätter: SS-ISO 4413 , SS-EN 982+A1:2008