Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13855:2010

Maskinsäkerhet - Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter (ISO 13855:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13855:2010

Maskinsäkerhet - Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter (ISO 13855:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna internationella standard anger placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter.

Den anger parametrar som grundar sig på värden för hastigheter med vilka kroppsdelar närmar sig riskområdet, samt metodik för att fastställa minsta tillåtna skyddsavstånd till ett riskområde från skyddsfältet eller från avkänningsanordningar i tekniska skydd.

Värdena för hastigheter (gånghastighet och rörelser hos händer och armar) i denna internationella standard är tidsprovade och prövade genom praktisk erfarenhet. Denna internationella standard ger vägledning vid typiska sätt att närma sig.

Tekniska skydd som omfattas av denna internationella standard är:
a) elektriskt avkännande skyddsanordning, inklusive:
— ljusridåer och ljusbommar,
— laserskannrar och tvådimensionella upptäckande system;
b) tryckkännande skyddsanordningar, speciellt tryckkännande mattor;
c) tvåhandsmanöveranordningar;
d) förreglande skydd utan låsfunktion.

Denna internationella standard anger minsta avstånd från skyddsfältet, plan, linje, punkt eller tillträdespunkt för förreglande skydd till riskområdet beträffande riskkällor som orsakas av maskinen (t.ex. krossning, avklippning, indragning).

Standarden vänder sig till dig som arbetar med specifikation, konstruktion eller upphandling av maskiner.m.

Genom att uppfylla kraven i de normativa avsnitten i denna standard, inom ramen för vad som nämns under omfattning för denna standard, uppfylls motsvarande grundläggande krav i New Approach Directive 2006/42/EG för maskiner och motsvarande EFTA-bestämmelser.

Detta dokument ersätter SS-EN 999+A1:2008.

Omfattning
Denna internationella standard anger placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter.

Den anger parametrar som grundar sig på värden för hastigheter med vilka kroppsdelar närmar sig riskområdet,
samt metodik för att fastställa minsta tillåtna skyddsavstånd till ett riskområde från skyddsfältet eller från avkänningsanordningar i tekniska skydd.

Värdena för hastigheter (gånghastighet och rörelser hos händer och armar) i denna internationella standard
är tidsprovade och prövade genom praktisk erfarenhet. Denna internationella standard ger vägledning vid typiska sätt att närma sig. Andra sätt att närma sig, som till exempel springa, hoppa eller falla, är inte beaktade i denna internationella standard.

ANM. 1 Andra sätt att närma sig kan resultera i hastigheter som är högre eller lägre än de som anges i denna internationella standard.

Tekniska skydd som omfattas av denna internationella standard är:

a) elektriskt avkännande skyddsanordning [se IEC 61496 (alla delar)], inklusive:
— ljusridåer och ljusbommar (AOPD),

— laserskannrar (AOPDDR) och tvådimensionella upptäckande system;

b) tryckkännande skyddsanordningar (se ISO 13856-1, ISO 13856-2 och ISO 13856-3), speciellt tryckkännande mattor;

c) tvåhandsmanöveranordningar (se ISO 13851);

d) förreglande skydd utan låsfunktion (se ISO 14119).

Denna internationella standard anger minsta avstånd från skyddsfältet, plan, linje, punkt eller tillträdespunkt för förreglande skydd till riskområdet beträffande riskkällor som orsakas av maskinen (t.ex. krossning, avklippning, indragning).

Skydd mot risker genom utkast av fasta eller flytande ämnen, emissioner, strålning och elektricitet omfattas
inte av denna standard.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Ergonomi (13.180) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13855:2010

Maskinsäkerhet - Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter (ISO 13855:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010)

Artikelnummer: STD-76205

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-17

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN ISO 13855:2010

Ersätter: SS-EN 999+A1:2008 , SS-EN 999+A1:2008