Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13850:2015

Maskinsäkerhet - Nödstoppsutrustning - Konstruktionsprinciper (ISO 13850:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13850:2015

Maskinsäkerhet - Nödstoppsutrustning - Konstruktionsprinciper (ISO 13850:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard anger funktionskrav och konstruktionsprinciper för nödstoppsfunktioner
på maskiner, oberoende av vilken typ av energi som används för att styra funktionen.
Den behandlar inte sådana funktioner som reversering eller begränsning av rörelse, avlänkning av
emission (t.ex. strålning, vätskor), avskärmning, bromsning eller frånkoppling, som kan vara en del av
nödstoppsfunktionen.
Kraven i denna internationella standard gäller för alla maskiner, med undantag för:
– maskiner där ett nödstopp inte skulle reducera risken;
– handhållna eller handstyrda maskiner.
ANM Kraven för genomförandet av nödstoppsfunktionen baserad på elektrisk/elektronisk teknik beskrivs i
IEC 60204-1.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13850:2015

Maskinsäkerhet - Nödstoppsutrustning - Konstruktionsprinciper (ISO 13850:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Emergency stop function - Principles for design (ISO 13850:2015)

Artikelnummer: STD-80010101

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-11-09

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN ISO 13850:2015

Ersätter: SS-EN ISO 13850:2008 , SS-EN ISO 13850:2008