Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13849-2:2012

Maskinsäkerhet - Styrsystem - Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem - Del 2: Validering (ISO 13849-2:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13849-2:2012

Maskinsäkerhet - Styrsystem - Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem - Del 2: Validering (ISO 13849-2:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 13849 specificerar de förfaranden och villkor att följa vid validering genom analys och provning av:
— de specificerade skyddsfunktionerna,
— den kategori som har uppnåtts och
— den prestandanivå som har uppnåtts
för säkerhetsrelaterade delar i styrsystem (SRP/CS) konstruerade enligt ISO 13849-1.
ANM. Ytterligare krav för programmerbara elektroniska system, inklusive inbyggd programvara, ges i ISO 13849-1:2006, 4.6, och IEC 61508.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13849-2:2012

Maskinsäkerhet - Styrsystem - Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem - Del 2: Validering (ISO 13849-2:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation (ISO 13849-2:2012)

Artikelnummer: STD-80027895

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-10-25

Antal sidor: 92

Finns även på: SS-EN ISO 13849-2:2012

Ersätter: SS-EN ISO 13849-2:2008