Standard SIS Workshop Agreement · SIS-WA 3:2019

Kvalitetsledning - Processen för effektivt ledningsgruppsarbete

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard SIS Workshop Agreement · SIS-WA 3:2019

Kvalitetsledning - Processen för effektivt ledningsgruppsarbete
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta dokument ger vägledning för ledningsgrupper på alla nivåer inom en organisation med ”Best Practice” för ledningsgruppsprocessen och är tillämpbart på alla organisationer, oberoende av bransch, storlek och produkt eller tjänst som tillhandahålls. Eftersom de flesta företag och myndigheter har valt att använda ledningsgrupper som metod för att organisera sitt ledningsarbete1 (Granberg och Wallenholm 2012) används begreppet ledningsgrupp genomgående i dokumentet. Oavsett om organisationen valt en annan metod än ledningsgrupp måste ledning och styrning utövas och för detta krävs en process. Därför är dokumentet till stora delar applicerbart och relevant även där annan metod än ledningsgrupp valts.

Dokumentet behandlar effektiviteten i själva ledningsgruppsprocessen och dess förmåga att styra verksamheten mot mål och i enlighet med dess uppdrag. Det omfattar inte ledningsgruppsarbetet med verksamhetens sakinnehåll.

ANM. 1 För den översta ledningsgruppen (Företagsledningsgruppen, Myndighetsledningsgruppen eller motsvarande) finns regelmässigt ett antal överordnade styrande dokument, t.ex. GD-instruktion, VD-instruktion, styrelsebeslut, bolagsstämmobeslut och ägardirektiv. Dessa betraktas som en del i ledningssgruppens uppdrag, och i den mån dessa innehåller styrande krav på sammansättning och/eller arbetsformer för ledningsgruppens arbete betraktas de som tvingande formalia för ledningsgruppsprocessen.

ANM. 2 I den mån ägare och/eller intressenter med specifikt separat beslutsmandat ingår i ledningsgruppen inom en organisation, påverkas inte riktlinjerna i annat än i de moment där själva beslutet tas. I övrigt gäller ”Best Practice”.

ANM. 3 I den mån intressent med specifikt beslutsmandat ingår i ledningsgruppsarbetet, kan ordförande behöva förtydliga arbetsgången i olika moment och i vilken roll dessa personer yttrar sig.

Omfattning
Detta dokument ger vägledning för ledningsgrupper på alla nivåer inom en organisation med ”Best Practice” för ledningsgruppsprocessen och är tillämpbart på alla organisationer, oberoende av bransch, storlek och produkt eller tjänst som tillhandahålls. Eftersom de flesta företag och myndigheter har valt att använda ledningsgrupper som metod för att organisera sitt ledningsarbete1 (Granberg och Wallenholm 2012) används begreppet ledningsgrupp genomgående i dokumentet. Oavsett om organisationen valt en annan metod än ledningsgrupp måste ledning och styrning utövas och för detta krävs en process. Därför är dokumentet till stora delar applicerbart och relevant även där annan metod än ledningsgrupp valts.
Dokumentet behandlar effektiviteten i själva ledningsgruppsprocessen och dess förmåga att styra verksamheten mot mål och i enlighet med dess uppdrag. Det omfattar inte ledningsgruppsarbetet med verksamhetens sakinnehåll.
ANM. 1 För den översta ledningsgruppen (Företagsledningsgruppen, Myndighetsledningsgruppen eller motsvarande) finns regelmässigt ett antal överordnade styrande dokument, t.ex. GD-instruktion, VD-instruktion, styrelsebeslut, bolagsstämmobeslut och ägardirektiv. Dessa betraktas som en del i ledningssgruppens uppdrag, och i den mån dessa innehåller styrande krav på sammansättning och/eller arbetsformer för ledningsgruppens arbete betraktas de som tvingande formalia för ledningsgruppsprocessen.
ANM. 2 I den mån ägare och/eller intressenter med specifikt separat beslutsmandat ingår i ledningsgruppen inom en organisation, påverkas inte riktlinjerna i annat än i de moment där själva beslutet tas. I övrigt gäller ”Best Practice”.
ANM. 3 I den mån intressent med specifikt beslutsmandat ingår i ledningsgruppsarbetet, kan ordförande behöva förtydliga arbetsgången i olika moment och i vilken roll dessa personer yttrar sig.

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard SIS Workshop Agreement · SIS-WA 3:2019

Kvalitetsledning - Processen för effektivt ledningsgruppsarbete
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management - The process for Leadership Team Efficiency

Artikelnummer: STD-80015589

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-09-17

Antal sidor: 24