Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9004:2018

Kvalitetsledning - En organisations kvalitet - Vägledning för att nå hållbar framgång (ISO 9004:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9004:2018

Kvalitetsledning - En organisations kvalitet - Vägledning för att nå hållbar framgång (ISO 9004:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 297 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden SS-EN ISO 9004:2018, behandlar kvalitetsledning ur ett vidare perspektiv än ISO 9001. Den berör behov och förväntningar bland olika intressenter, och ger vägledning och stöd i arbetet med att uppnå hållbar framgång inom en organisation. Medan ISO 9001:2015 är inriktad på att skapa förtroende för en organisations produkter och tjänster, är ISO 9004 inriktat på att inge förtroende för organisationens förmåga att nå hållbar framgång.

Det här är hållbar framgång

Hållbar framgång är ett mått på en organisations förmåga att uppnå och upprätthålla sina mål på lång sikt. Det är ett arbete som är komplext och krävande, och som sker i en ständigt föränderlig omgivning.

Faktorer som påverkar en organisations framgång uppstår, förändras, växer eller avtar ständigt under årens lopp, och anpassning till dessa förändringar är viktig för hållbar framgång. Exempel på detta är socialt ansvarstagande, miljöfaktorer och kulturella faktorer utöver sådana som tidigare kan ha beaktats som t.ex. effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

Fördelar med att använda standarden

Standarden beskriver en modell som baserar sig på de sju kvalitetsledningsprinciperna (beskrivs i ISO 9000:2015), och som ger dig och din organisation vägledning och stöd för att uppnå hållbar framgång. Här lyfts egenbedömning fram som ett viktigt verktyg när en organisations mognadsgrad ska ses över. Resultatet av egenbedömningen kan visa på organisationens styrkor och svagheter inom olika områden och bör användas för att finna möjligheter till förbättring och förnyelse.

SS-EN ISO 9004 kan användas inom alla organisationer, oberoende av storlek och typ av verksamhet, antingen tillsammans med SS-EN ISO 9001 och andra standarder för ledningssystem, eller självständigt.

SS-EN ISO 9004 är inte avsedd för användning i samband med certifiering, författningar eller avtal.

Nyheter i den senaste versionen

  • Utökat kapitel om ledarskap och den högsta ledningens ansvar för att bygga hållbara organisationer, främja etiskt uppträdande och gemensamma värderingar
  • Nytt kapitel om organisationens identitet, kultur, vision och kommunikation.
  • Nya begrepp till exempel "förnyelse och innovation" samt "naturresurser".
  • Konkreta tips på hur arbetet med ständiga förbättringar kan bidra till att stärka organisationen.
  • Avsnitten om kompetensförsörjning och medarbetarengagemang har utökats.
Omfattning
Detta dokument ger vägledning för att förbättra en organisations förmåga att nå hållbar framgång. Denna vägledning är förenlig med principerna för kvalitetsledning i ISO 9000:2015.
Dokumentet innehåller ett verktyg för egenbedömning i syfte att undersöka i vilken utsträckning organisationen tillämpar begreppen i detta dokument.
Dokumentet kan tillämpas av alla organisationer, oberoende av storlek, organisationsform och verksamhet.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080) SIS Perspektiv (98.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9004:2018

Kvalitetsledning - En organisations kvalitet - Vägledning för att nå hållbar framgång (ISO 9004:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 297 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)

Artikelnummer: STD-80006208

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-08-22

Antal sidor: 140

Ersätter: SS-EN ISO 9004:2009