Standardutveckling · SIS/TK 304

Kvalitetsledning

Denna kommitté arbetar med standardisering av ramverk, vägledningar, stödverktyg och krav för arbete med kvalitetsledningssystem i svenska organisationer, i syfte att öka effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft genom ett förbättrat arbetssätt med verksamhet och kvalitet. Hösten 2023 startar arbetet med att revidera ISO 9001. Alla är varmt välkomna att via denna kommitté delta i arbetet.

Genom att använda kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och övriga produkter inom kommitténs ansvarsområde kan organisationer öka sin effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft, stärka sitt varumärke och generera nöjdare kunder och anställda.

Kommitténs arbete syftar till att främja svenska intressenters påverkan i det internationella arbetet, samt vid behov översätta berörda standarder och andra dokument. 

Under våren 2023 har kommittén drivit på för en revidering av ISO 9001. Nu finns även ett internationellt stöd för att starta revideringsprocessen och modernisera kvalitetsledningsarbetet globalt. Är du intresserad av att delta i revideringsarbetet, vänligen hör av dig till SIS!

Vid behov utvecklar kommittén även svensk standard eller andra produkter kopplade till standardiseringsarbetet. Till exempel har kommittén tagit fram två svenska standarder inom områdena kompetensförsörjning (SS 624070) och validering av individuell kompetens (SS 624000).

Kommitténs standarder används av alla olika typer av organisationer inom alla branscher, i syfte att skapa ordning och reda inom verksamheten, minska resursslöseri, öka kundtillfredsställelsen och attrahera fler nya kunder (till exempel genom certifiering enligt ISO 9001). Standarderna skapar bättre förutsättningar för verksamhetens medarbetare och bidrar också till bättre lönsamhet. Genom att optimera processerna i verksamheten (utifrån önskat intressentvärde) kan mycket stora resurser sparas och nyttjas för att bidra till hållbar utveckling.

Kommittén har som mål att främja användning och öka förståelsen för kvalitetsledningsstandarderna, bland annat genom att översätta kommitténs standarder samt bistå med tolkning av ISO 9001.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 8 standarder
ISO 10009, Kvalitetsledning - Vägledning för kvalitetsverktyg och deras tillämpning
SS 625000, Kvalitetsledning - Effektivt ledningsgruppsarbete
ISO 11367, Service excellence - Principles and model for public service organization
ISO 19384, Service excellence — Requirements and guidelines for the application of ISO 23592 for E-commerce platform operators
ISO/TS 19387, Service Excellence — Maturity Model
ISO/TS 19390, Service excellence — Implementation approach for ISO 23592
ISO/TR 7179, Service excellence — Practices for achieving service excellence
ISO 10012, Ledningssystem för mätning - Krav på mätprocesser och mätutrustning
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 31 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 13 arbetsgrupper
SIS/TK 304/AG 1.1, Begrepp och Terminologi
SIS/TK 304/AG 2.1, Tolkningsfrågor
SIS/TK 304/AG 2.2, ISO 9001
SIS/TK 304/AG 2.3, Kommunikation och produktsupport
SIS/TK 304/AG 3.1, Kompetensförsörjning
SIS/TK 304/AG 3.2, Validering av individuell kompetens
SIS/TK 304/AG 3.3, Revision
SIS/TK 304/AG 3.4, ISO 10000-serien
SIS/TK 304/AG 3.5, Utbildning
SIS/TK 304/AG 3.6, Kommuner och regioner
SIS/TK 304/AG 3.7, Excellence in service
SIS/TK 304/AG 3.8, Ledningsgrupper
SIS/TK 304/AU, Kvalitetsledning AU
Visa fler Visa färre
Deltagare 25 företag och organisationer
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
CANEA Partner Group AB, Göteborg
DNV Business Assurance Sweden AB, Solna
EQS Consulting, Strandbaden
Ericsson AB, Linköping
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Ikano Bostad AB, Sundbyberg
NVBS Quality Consulting AB, Borlänge
People & Process Development AB, Gustavsberg
Qvalify AB, Jönköping
Region Örebro län, Örebro
RISE Research Institutes of Sweden AB, Sundsvall
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Borås
Sustema AB, Stockholm
Urvision International AB, Danderyd
VisionL Kvalitetspartner AB, Norrköping
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Group Sweden AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Västerviks kommun, Västervik
Öbergs Miljö & Kvalitetskonsult AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 176, Quality management and quality assurance
ISO/TC 176/SC 1, Concepts and terminology
ISO/TC 176/SC 2, Quality systems
ISO/TC 176/SC 3, Supporting technologies
ISO/TC 176/TG 1, Communications and product support
ISO/TC 176/TG 2, ISO 9001 Brand Integrity
ISO/TC 312, Excellence in service
ISO/TC 342, Management consultancy
SIS/TK 304/AG 1.1, Begrepp och Terminologi:

ISO/TC 176/SC 1, Concepts and terminology

SIS/TK 304/AG 2.1, Tolkningsfrågor:

ISO/TC 176/SC 2/TG 4, Interpretations

SIS/TK 304/AG 2.2, ISO 9001:

ISO/TC 176/SC 2, Quality systems

SIS/TK 304/AG 3.4, ISO 10000-serien:

ISO/TC 176/SC 3, Supporting technologies

SIS/TK 304/AG 3.7, Excellence in service:

ISO/TC 312, Excellence in service

Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i Verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell: Kommittén har en enhetlig projektavgift där alla projektdeltagare betalar samma avgift, bortsett från utbildningsorganisationer som har en reducerad avgift.

Var med och påverka
Verksamhetsplan 2023

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet (04.080) Kvalitet (06) Ledningssystem för kompetensförsörjning (04.070)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen.

Klicka här för att gå till ISO Project (se status för olika ISO-standarder).

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningar för kommittédeltagare.

ISO 9001-trädet

Bild över hur ISO 9001-serien är uppbyggd. Den fortsätter att växa med nya vägledningar och branschspecifika kvalitetsstandarder.

Tolkningsgrupp för ISO 9001

Tolkningsgruppen hjälper dig som arbetar med ISO 9001 att tolka kraven och formuleringarna i standarden. Här kan du läsa mer och skicka in din fråga.

Webbinarium: Vi skriver nu en ny svensk standard för effektivare ledningsgrupper - var med och påverka innehållet!

Kalender

2023
oktober
tis
3
SIS/TK 304/AG 2.2 ISO 9001
15:00 - 17:00
mån
16
AG 3.8 Ledningsgrupper
13:00 - 16:30
november
tis
14
Möte med SIS/TK 304
10:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrika Edholm
Projektledare
ulrika.edholm@sis.se

Bengt Rydstedt
Vice projektledare
bengt.rydstedt@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Per Webb
Ordförande
Scania CV AB